rss      tw      fb
Keres

Bolgár György interjúi a Galamusban - 2013. március 5.

A bíróság szerint alaptörvény-ellenes a médiatanács eljárása
Stock Richárd, a Klubrádió jogi vezérigazgató-helyettese

Bolgár György: - Gratulálok.

Stock Richárd: - Köszönöm szépen, nagyon jólesik. Azt hiszem, hogy a mai nap mindenféleképpen nagyon nagy nap a Klubrádió életében.

- Mesélj, mit jelent ez a nagyon nap? Azt elmondtuk a híreinkben is, hogy a bíróság megsemmisítette a médiatanács legutóbbi határozatát és új eljárásra kötelezte a testületet. De mit jelent ez az új eljárás?

- Az új eljárás ugye nagyon fontos, visszautal az eredeti főváros ítélőtáblai határozatra, amelyik még tavaly március 14-én született. Azt az új eljárást kell lefolytatnia a médiatanácsnak, amelyik eredményeképpen kihirdeti a budapesti 95,3 megahertzes frekvenciapályázat győztesét. Odáig eljutottunk, immáron sokadszorra, hogy ez a pályázat eredményesen lezárult. És mivel eredményesen lezárult és van egy pályázó, aki ennek továbbra is részese, ki kell hirdetni a győztest. Ez az az eljárás, amit le kell folytatni. Nem egy bonyolult eljárás egyébként, tehát egyetlenegy nap alatt lefolytatható lenne.

- Mondjuk százszázalékos biztonsággal megjósolható, hogy ki a győztes, nem?

- Hozzáteszem természetesen, a sors úgy hozta, hogy mi már egyedül maradtunk ebben a pályázatban, de korábban, amikor még több pályázó volt, akkor is mi vezettünk, hiszen mi kaptuk a második legmagasabb pontszámot annak idején, és amikor az első helyezettet, a rossz emlékezetű Autórádió Kft-t kizárták a pályázatból, onnantól fogva nem volt kérdéses, hogy ennek a pályázatnak egy győztese lehet csak, függetlenül attól, hogy hány pályázó maradt még. Az más kérdés, hogy az élet úgy hozta, hogy a többi mögöttünk végző pályázó időközben szintén kiesett, és ők ez ellen nem tiltakoztak.

- De ők miért estek ki?

- A korábbi alkalmakkor, amikor a Klubrádió pályázatának alaki érvénytelenségét állapította meg a médiatanács, akkor a többi pályázó pályázati ajánlatának alaki érvénytelenségét ugyanúgy megállapította, csak ők nem éltek ez ellen semmilyen jogorvoslattal. Tehát, hogy így mondjam, az ő vonatkozásukban ezek a határozatok jogerőssé váltak. A Klubrádió két alkalommal is megtámadta az ő pályázatát érvénytelennek nyilvánító médiatanácsi határozatokat, és mind a kétszer korábban megnyerte, mind a kétszer hatályon kívül helyezték a médiatanácsi határozatot.

- Nyilván a többiek azt gondolták, hogy ezt ők úgysem nyerhetik meg, ha valaki megnyerheti, az csak a Klubrádió lehet, mi a fenének járjanak bíróságra.

- Valószínűleg ez lehetett a legfontosabb szempont. Minek öltek volna ebbe több időt meg energiát, amikor a Klubrádió pontszáma így is, úgy is előttük állt. De a mi szempontunkból ennek nincs jelentősége. Aminek jelentősége van, az az, hogy a Klubrádió pályázata alakilag és tartalmilag is érvényes, részese továbbra is ennek a pályázati eljárásnak, és mivel immár visszatértünk ahhoz az állapothoz, hogy ez a pályázati eljárás immár visszavonhatatlanul eredményes, ezért nincs más hátra, mint ki kell hirdetni a győztest.

- Ahogy ez a bírósági ítélet írja, mert oda is adták a kezedbe. A bíróság olvasatában „az alperes megismételt eljárása – az alperes ugye a médiatanács – kizárólag az Autórádió Kft. pályázatának alaki érvénytelensége megállapítását követően fennmaradt pályázatok elbírálására – ezek vagyunk mi – e pályázatok figyelembevételével az újbóli érdemi döntés az MTTV 62-es paragrafus 1. bekezdése szerinti határozat meghozatalára kell hogy szorítkozzék”. Vagyis ebből, ha kicsit bonyolultan is, de azért érthetően arra kell hogy következtessen mindenki, a médiatanács is, hogy nem szabad egy új pályázati eljárást elindítania, hanem az eredeti pályázatban megmaradt érvényes, fennmaradt pályázatokból kell kihoznia a győztest. Ugye ez egyértelmű, ez nem magyarázható másképpen?

- Ez teljesen egyértelmű. Olyannyira, hogy ennek a határozatnak a meghozatalához legfőbb indokul is az szolgált, hogy a bíróság, amely ezt a határozatot hozta, újra felrótta a médiatanácsnak azt, hogy még mindig nem hajtotta végre az eredeti, 2012. március 14-i Fővárosi Ítélőtábla ítéletet. Ez az, amit mi azóta is folyamatosan számon kérünk a médiatanácson. Tehát nemhogy arra nincs lehetőség, hogy ebben az ügyben új pályázatot írjanak ki, hanem a médiatanács megújuló jogsértésének éppen az az alapja, hogy az eredeti bírósági ítéletet, amely ebben az ügyben legelőször született, a mai napig nem hajtotta végre. Ez a határozat is azon alapul, hogy annak az ítéletnek a végrehajtását kéri számon és annak az ítéletnek a végrehajtására utasítja.

- Akkor miért van az a következő bekezdésben, hogy hivatkozva a médiatörvény 62-es paragrafusára, egyes bekezdés szerint a médiatanács hatósági határozatban állapítja meg a pályázati eljárás eredményes vagy eredménytelen voltát, valamint eredményesség esetén a pályázati eljárás nyertesét? Hiszen már túl vagyunk ezen, hogy az eredményes vagy eredménytelen voltát megállapítsák.

- Ez egy nagyon lényeges passzus. Ez pontosan arra utal vissza, hogy abban az esetben, ha a pályázati eljárás eredményes, kötelező megállapítani a nyertes személyét. Hiszen ez a döntés is arról szólt, hogy az eredményességét visszavonó határozatot hatályon kívül helyezték, tehát, hogy így mondjam, újra eredményessé vált a pályázat, és nem maradhat egy pályázat úgy eredményes, hogy nincs győztese. Tehát ez a törvényi paragrafus, amit most te is idéztél, azt mondja, hogy két lehetősége van a médiatanácsnak. Vagy ab ovo eredménytelennek hirdet egy pályázatot, és akkor lezárul. De ennek a lehetősége már elmúlt, ezt egyszer eredményessé nyilvánította, jogerőssé vált ez az eredményesség. Most bebizonyosodott az is, hogy akár az ügyészség levelével ellentétben vagy az abban foglaltakat felhasználva sem lehet azt mondani, hogy ez a pályázati eljárás nem volt eredményes. Ha pedig eredményes, akkor az eredményes pályázat győztesét ki kell hirdetni.

- Van-e bármilyen kötelező határidő ebben az ítéletben? Mert ugye többször még jogászok, ügyvédek is az elmúlt hónapok során azt tanácsolták itt a műsorban is, interjúkban is, hogy tessék végrehajtást kérni az ítéletekre.

- Itt most két különböző kérdés merül fel.

- Én arra gondoltam, hogy ha benne volna egy határidő, hogy harminc napon belül tessék határozatot hozni és nem teszik, akkor lehetne végrehajtást kérni.

- Ugye a helyzet az, hogy végrehajtást nem azért nem lehet kérni, mert valamiféle határidőt itt a médiatanács mulaszt. Erre majd visszatérünk, ő folyamatosan mulasztásban van. Ebben az ügyben azért nincs helye, mert nem egy olyan típusú határozat. Hiszen a határozat tartalma az pro forma, az ítéletben nincsen előírva. Az az eset körülményéből következik, hogy ebben a helyzetben mi tud lenni a jogszerűen meghozható határozat. Azonban, ami a határozat meghozatalának vagy az új eljárás lefolytatásának a határidejét illeti, itt a bíróság egy teljesen új szempontot vett most elő és foglalt ítéletbe, ami fontos újdonság a korábbiakhoz képest. Azt mondta ugyanis most a bíróság, hogy az a helyzet, hogy a médiatanács az eredetileg nyolcvanöt napos eljárási határidő alatt lezárandó eljárást immár több mint egy és egynegyed évvel a törvényben megszabott eredeti határidő lejárata után sem zárta le, ez nem egyszerűen egy jogsértő állapot, hanem egy kifejezetten alaptörvénybe ütköző, alkotmánysértő helyzet. Sérti a médiatörvény és a közigazgatási eljárási törvény összes alapelvét, és sérti az alaptörvényt is. Magyarán innentől fogva nem abban kell gondolkodnunk, hogy most harminc vagy nyolcvanöt napon belül kell-e ezt meghoznia, mert minden egyes nap késlekedés az alaptörvénybe ütköző jogsértés. Tehát ha ezt az ítéletet valaki végre akarja hajtani, akkor már másnap le kell ülni és meg kell hozni a határozatot, hiszen az is, hogy ez az egy és egynegyed év eltelt, alaptörvény-sértés, és minden további nap újra és újra meg fogja sérteni Magyarország alkotmányos rendjét.

- Magyarán ilyen súlyos ítélet még nem született az ügyünkben.

- Nem. Teljesen egyértelmű, hogy itt most már a bíróság kikéri magának azt a helyzetet, hogy a korábbi bírósági ítéleteket folyamatosan semmibe veszik, nem hajtják végre és egy a hatályos jogszabályokkal nyilvánvalóan ellentétes, jogellenes állapotot tartanak fenn folyamatosan.

- Pedig ez egy másik bíróság, ez nem a Fővárosi Ítélőtábla, amelyik három alkalommal hozott a javunkra ítéletet, hanem a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság. De ez még keményebb ítéletet hozott, ezek szerint.

- Így van, ebből a szempontból még keményebb ítéletet hozott. Más kérdés, hogy amennyiben marad a Fővárosi Ítélőtábla, ő valószínűleg azért hozott volna nagyon kemény ítéletet, mert ő meg azt elégelte volna meg, hogy állandóan meghamisítják az ő rendelkezését, és úgy hivatkoznak az ő ítéleteire, hogy tudatosan félreértelmezik és félremagyarázva interpretálják.

- Mindenesetre egyelőre nem látom, hogy a médiahatóság penitenciát gyakorolna, hanem kiadott egy közleményt és azt mondja, hogy továbbra is folyamatosan sugározhat a Klubrádió a Budapest 95,3-as frekvencián. Vagyis mintha ez a jelenleg fennálló helyzet valami nagy diadal volna, és a második mondat már úgy hangzik, hogy a médiatanács tanulmányozza a bíróság mai napon meghozott döntését. Miközben a te interpretációdban nem az kellene, hogy tanulmányozza, hanem sürgősen szüntesse meg az alaptörvény folyamatos megsértését. Vajon ebből a közleményből az a következtetés vonható-e le, hogy folytatódik az időhúzás, és ha folytatódik az időhúzás, akkor annak milyen jogi támasza van?

- Jogi támasza nincs, ez teljesen egyértelmű. Az ítéletet egyébként most a tárgyaláson kézbesítették mind a Klubrádió, mind a médiatanács számára. Mi a magunk részéről ezt a honlapon elérhetővé és bárki számára elolvashatóvá tettük. Tehát bárki, akinek kedve támad tanulmányozni ezt az ítéletet, megteheti, és szerintem körülbelül egy tizenöt perc idő ráfordítása után azonnal látni fogja, hogy ebben az ügyben hosszabb és bonyolultabb tanulmányozásnak nincs helye. Egy nagyon egyszerű feladatot szabott a bíróság a médiatanácsra, ezt kell végrehajtani. Amennyiben ezt nem hajtja végre, annak nemhogy jogi támaszai nincsenek, hanem épp ellenkezőleg, újabb folyamatos jogsértés történik.

- Egy apró kiskapu mintha volna az ítélet végén, ugyanis az van benne, hogy az ítélet ellen fellebbezésnek, perújításnak nincs helye. A határozat felülvizsgálata iránti kérelem a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül terjeszthető elő. Vagyis ha fellebbezés nem is, de felülvizsgálat kérhető, feltehetően a Kúriánál. Abból mi következne?

- Amit mondasz, az tény szerint igaz. Amikor módosították a médiatörvényt és egyáltalán a közigazgatási eljárás jogorvoslati rendszerét, akkor a korábbi egyfokú eljárás helyett bevezettek egy ilyen nagyon furcsán, féloldalasan kétfokú eljárást. Magyarán első fokon a bíróság rögtön jogerős határozatot hoz, tehát innentől fogva ez a határozat azonnal végrehajtható, sőt tulajdonképpen a törvény szerint végrehajtandó. De van helye egy rendkívüli perorvoslatnak, amelyiknek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincsen, de aki ezzel élni kíván, az ezt a határozatot egy felülvizsgálati kérelemmel megtámadhatja a Kúria előtt. És amikor ezt a Kúria elbírálja, akkor majd ebben az ügyben ő fog hozni egy határozatot. De ugye abban a nem várt és szerencsére nem bekövetkezett esetben, ha mi ne adj Isten most vesztettünk volna, akkor a médiatanács akár holnap hozhatott volna egy további határozatot, amelyik a pályázati eljárásban ránk nézve kedvezőtlen lehetett volna, mert erre nézve semmiféle halasztó hatállyal nem bírt volna az, hogy nekünk fennállt volna az a jogunk, hogy a Kúriához felülvizsgálati kérelmet nyújtsunk be. Most viszont a médiatanács lehet hogy arra fog hivatkozni, hogy ő nem hajtja végre ezt az ítéletet, mert kivárja, hogy majd ebben a felülvizsgálati eljárásban milyen döntés születik. Ebből is látszik, hogy nincs jogegyenlőség ebben a pillanatban a médiatanács és a Klubrádió között sajnos.

- Még akkor sem, ha folyamatosan alkotmánysértésben vannak.

- Így van. De maradjunk annyiban, hogy várjuk ki, mi lesz ennek a vége. Ők tanulmányozhatják természetesen ezt az ítéletet, de ettől még az az ítéleti megállapítás, miszerint ők folyamatos jogsértésben vannak, fennáll.


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!


Izsák Jenő karikatúrái