rss      tw      fb
Keres

Vizsgázik a demokratikus térfél


Alig több mint egy hónapja, december 3-án volt az antirasszista tüntetés, a Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő hírhedt parlamenti felszólalása ellen szerveződött tiltakozó demonstráció, amelyen minden korábbinál szélesebb összefogás látszott megteremtődni, mert a Fidesz egyik vezető politikusa, Rogán Antal is résztvevője, sőt felszólalója volt. Akkor, a Galamusban, Mihancsik Zsófia, még Rogán szereplése előtt, azt írta, hogy szerinte „a Fidesz képviselője …csak akkor állhat fel a demokraták és antirasszisták dobogójára… ha előbb a saját hívei dobogójára felállt. Ha bérciviljeivel újabb békemenetet szerveztet a Jobbik, a náci, a melegellenes, a cigánygyűlölő beszéd és magatartás ellen. Ha Orbán Viktor többet nem pogácsázik a nagy nyilvánosság előtt a szakmányban zsidózó és cigányozó Bayer Zsolt békemenet-szervezővel.”

Mi tagadás, én sem láttam másképpen, csak egy árnyalatnyival voltam megengedőbb, mert azt gondoltam, ezt gondolom ma is, hogy a tiltakozásban senkinek a részvételét nem lehet következmények nélkül elutasítani, ha olyan ügyről van szó, amelyben minden támogatásra, segítségre szükség van, és ha éveken át azt hirdettük, hogy kötelessége minden politikusnak, tisztességes magyar embernek, hogy ezt képviselje. Ám hozzátettem azt is, hogy csak akkor nem válnak biodíszletté a demokratikus politikusok Rogán Antal mellett, „ha világossá teszik, hogy miért léphetett fel velük együtt oda, és ha Rogán elmulasztja elmondani, amit hallani kellene tőle, akkor elmondják helyette. Ha megokolják, hogy ott állni esély, nem több és nem kevesebb! De nincs, nem lehet helye fideszes pávatáncnak, ezúttal a legaljasabb eszmékhez való viszonyulásban”.

Voltak olyanok, így Tamás Gáspár Miklós is, akik a demonstrációt követően mélységes elítélésüknek adtak hangot, amiért némelyek kételkedtek a Fidesz szerepvállalásának őszinteségében, „felhánytorgatták a Fidesz-KDNP e tárgyban korábban elkövetett hibáit, és hiányosnak tekintették Rogán beszédét, mert nem láttak benne önbírálatot”. Tamás Gáspár Miklós odáig ment, hogy megkérdőjelezte a kételkedők jóhiszeműségét, mert elvitatták a Fidesz jóhiszeműségét.

És tessék, alig több mint egy hónap múlva a valóság adja fel a leckét a Fidesznek. A békemenet-szervező Bayer maga hozta össze azt az újabb helyzetet, amikor magyar hírlapos cikkében egy késelési ügytől jutott el megint odáig, hogy szavai nyomán egy egész népcsoport érezhesse találva, dehonesztálva magát. Ma mindenki a Fidesz nyílt elhatárolódását várja a stigmatizáló Bayer-szöveg miatt: nem csupán deklarációkat, hanem tetteket, például Bayer kizárását a pártból. Nem kellett tehát sok idő, hogy igazolódjon, december 3-án szó sem volt elvi következetességről, csupán egy feladat kipipálásáról.

Történt-e valóban áttörés a december 3-ai antirasszista demonstrációval? Most láthatjuk, hogy nem, nem volt áttörés. Hiába vannak olyan fideszes vezetők, például Navracsics Tibor, akik a maguk nevében elítélik Bayer írását, ha a kormánypárt hivatalos álláspontja az, amit Rogán Antal, éppen a korábbi szónok fogalmazott meg az MTI-nek:

„…be kell tartani a helyes sorrendet: bestiális bűncselekmény történt… A bűncselekmény brutalitása joggal döbbentette meg és háborította fel az embereket. Ilyenkor az első, hogy a bűncselekmény elkövetőit kell a leghatározottabban elítélni, mert az emberek joggal várják el választott képviselőiktől, hogy megvédjék őket… Természetesen helytelen, ha valaki egy konkrét bűncselekmény elkövetői kapcsán egy egész emberi közösségről fogalmaz meg sommás ítéletet. Ezt semmilyen indulat nem indokolja és nem is indokolhatja … Viszont azt is elképzelhetetlennek tartom, hogy volt és jelenlegi MSZP-s politikusok úgy viselkednek, mintha nem lenne más válaszuk egy ilyen tragédiára, csak az, hogy egy publicista bírálatán keresztül közvetve védelmükbe veszik egy bestiális gyilkossági kísérlet elkövetőit.”

Vagyis folytatódik a pávatánc. Ha a békemenet-szervező (értsd a Fidesz rég elveszett legitimitását meneteléssel pótolni igyekvő), az 5. számú tagkönyv tulajdonos Bayer irománya alkalmas egy egész népcsoport dehonesztálására, akkor szó sem lehet közös ellendemonstrációról. Ellenkezőleg, azokat kell bűnpártolással megvádolni, akik észreveszik és kifogásolják szövegének rasszista jellegét. „Veszélyes, amit az MSZP volt és jelenlegi politikusai csinálnak: utcai, politikai gyűléseket szerveznek, nyilatkozataikkal elbizonytalanítják a bűnüldöző szerveket és a rendőröket, ezzel a gyilkosok pártjára állnak”: így szól a Fidesz közleménye.

Ezek szerint az állampolgárokat az ilyen publicisztikák védenék meg? Ezek szerint az a veszélyes, ha a rasszista beszédmód ellen tiltakozik valaki, mert elbizonytalaníthatja a bűnüldöző szervezeteket? Vajon észreveszik-e a Fidesz politikusai, hogy amikor a bűnözők védelmének nevezik a tiltakozást az ellen, amit Rogán eufemisztikusan egy egész emberi közösségről megfogalmazott „sommás ítéletnek” nevez, lényegében ugyanazt mondják, amit a publicista? Különben hogyan jelenthetné a bűnözők védelmét, ha bárki tiltakozik akkor, amikor egy egész népcsoportról alkotnak sommásan dehonesztáló véleményt?

A Fidesz viszonyulása nem meglepetés. Az igazán jelentős kérdés az, hogy a demokratikus térfél pártjai és egyéb szervezetei képesek-e összezárni ezentúl, mindig következetesen, együtt, az ilyen ügyekben? Jobban értik-e már, hogy a Fidesz mibenlétének leglényege a kettős beszédre épülő hazug politika. A Fidesz-politika számára a gesztusok csak arra kínálnak jó alkalmat, hogy kihasználják őket, visszaéljenek velük.


Együtt, 2012. december 3. (Facebook

A Demokratikus Koalíció (DK), amellett, hogy Bayer kizárást követelte, egyben demonstrációt is hirdetett arra az esetre, ha a Fidesz nem hajlandó erre. Kizárást követelt egyébként az MSZP, az LMP és az E-2014 is.

Az MSZP csatlakozik a DK által meghirdetett vasárnapi demonstrációhoz. Az E-2014 mozgalom nevében még szerdán nyilatkozta Kónya Péter, a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke, hogy hasonló egységfrontra lenne szükség, mint a Gyöngyösi Márton parlamenti felszólalása miatt rendezett, nácizmus elleni tüntetésen, és hogy ha péntekig nem zárják ki Bayert, a mozgalom is csatlakozik „valamilyen módon” a demonstrációhoz. Igaz, hogy Bajnai Gordon szerint „nem lehet folyamatosan gyűléseket tartani”, de ő is hozzátette: „csak akkor, ha nem történik megfelelő akció.” Nem történt.

Azt is lehet tudni, hogy a 4K nem vesz részt a tüntetésen: Gyurcsány Ferenc pártjával az együtt nem tüntetés mint politikai üzenet értéke számukra – úgy tűnik – előbbre való, mint az az üzenet, hogy mindennél fontosabb a demokraták közös kiállása az alapvető alkotmányos jogok védelmében. Az LMP nem vesz részt a szervezésben, nem ad szónokot, de felhívja tagjai figyelmét a demonstrációra.

Hogy az E-2014 teljes erőbedobással megjelenik-e a vasárnap, épp azoknak a gondolatoknak a jegyében, amelyeket Bajnai fogalmazott meg december 3-án, sok mindent fog üzenni a közeljövőre nézve. Bajnai akkor a beszédében felidézte a tatárszentgyörgyi, nagycsécsi, tiszalöki, kislétai cigánygyilkosságokat, felsorolta az áldozatok nevét, hat magyar emberét, akiknek azért kellett meghalniuk, „mert cigányok is voltak.” „És mi nem jöttünk ide, nem kérdeztük egymástól, hogyan történhetett meg mindez a mi hazánkban… Nem kértünk tőlük bocsánatot, hogy nem tudtuk megvédeni őket. És nem borultunk nemzeti gyászba. Hiba volt, és Magyarország többé nem véthet ilyen hibát”, mondta.

Ott és akkor a Fidesz is kapott egy esélyt, hogy tiszta lapot nyisson, szakítson a pávatánccal, hogy legalább ebben a kérdésben legyen közös demokratikus minimum. Már látjuk, eltékozolta a lehetőséget.

Vasárnap azonban a demokratikus térfél is vizsgázik: vajon mennyire következetes elveiben, értékeiben, célkitűzéseiben? Vizsgázik az új mozgalom is: sikerül-e megvalósítania is azt, amiről Bajnai Gordon beszélt? Avagy újfent elmulasztja a demokratikus többség, hogy a pártpolitikai érdekeket félretéve, az önzetlen összefogás erejével, fenntartások nélkül, együttes kiállással értesse meg a cigányozó uszítókkal, hogy eddig és nem tovább!Lánczos VeraHa tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!