rss      tw      fb
Keres

Egy (nyelvtől) független hírlapíróStefka István, a Magyar Hírlap főszerkesztője és rendszeres vezércikkírója a „Patrióta Európa” elnevezésű portálon nekiment Majtényi Lászlónak, aki az ÉS-ben Magyarországot Európa szégyenének volt bátor nevezni.

Függetlenül attól, hogy a két ember finoman szólva sincsen ugyanabban a szellemi súlycsoportban, mókásnak találom azt a párbajt, amelyet Stefka két évtizede vív az újságírásnak nevezett valamivel. Mókásnak, mert mindig alulmarad.

Most csak egy mondatocskát idéznék az „antimajtényiádából”:

„Ha Majtényi figyelne, látná, éppen a gazdasági függetlenségünk visszaszerzéséért folyik a küzdelem, amit az ország mérhetetlen eladósításával a baloldali kormányzat okozott.”

Ez a derék ember voltaképp azt a gondolatát kívánta szavakba önteni, hogy küzdelem folyik az előző kormányzat által adósságok révén előidézett gazdasági függés ellen. De a föladat meghaladta az erejét. Szálazzuk szét a mondatát. Vajon mire vonatkozik például az „amit”? Nyelvtani funkciója szerint a megelőző mellékmondatra kéne vonatkoznia, de ha ez igaz, akkor a baloldali kormányzat „okozta” a „küzdelmet”. A fenébe is! A „küzdelemmel” sok mindent lehet csinálni (kezdeményezni, megvívni, kiváltani, szükségessé tenni etc.), csak okozni nem lehet. Az adott összefüggésben a „tett szükségessé” vagy „kényszerítette ki” fordulat alkalmazása lett volna a helyes megoldás, ha Stefka rátalál (nem talált rá), és ha valóban úgy is gondolja, hogy egy olyan kicsi és nyitott – magyarul: a nagyobb erőknek kiszolgáltatott – gazdaságot, mint a magyar, függetlenné lehet tenni; vagy úgy, hogy valaha is független volt. (A szomszédos, ugyancsak kicsi és nyitott Ausztria a világ hetedik legerősebb gazdasága, de eddig még nem akadt olyan épeszű politikusa, aki „függetlenné” nyilvánította volna. Függ, de a függés kölcsönös, és ezernyi lehetőséget kínál annak, aki élni tud vele. A globalizált gazdasági világrendben különben is merő ostobaság függetlenségről beszélni. Egy főszerkesztőtől elvárható volna, hogy különbséget tudjon tenni a függés meg a kiszolgáltatottság között, de erre nem képes, mert az előzőt mondja és vélhetően az utóbbit gondolja. Mint a gazdi. Illetve. Észak-Korea például abszolúte független és megállás nélkül éhezik, ergo nemzetközi élelmiszersegélyektől „függ”.)

Továbbá: ha elfogadom is, hogy az orbáni küzdelmet a baloldali kormányzat „okozta”, akkor a küzdelem szó után az „ami” helyett az „amely” vonatkozó (kijelölő) névmás írandó –  legalábbis az érvényes magyar nyelvhasználati szabály szerint. És persze a „gazdasági függetlenségünk” szókapcsolat előtt teljesen fölösleges, oda nem való az „a” névelő.

Pista, fel kéne adni. Vagy visszairatkozni a MÚOSZ-iskolába, ha van még ilyen.

(Aczél Endre)Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!