rss      tw      fb
Keres

Iványi Gábor közleménye a jobbikos kijelentésről és a vasárnapi válaszról


„A nép nem tudta megkülönböztetni az öröm-
ben 
való kiáltást a nép siralmának szavától.” 

Esdrás 3,13          


Nyilatkozat az újabb náci provokációval és az arra adott válaszokkal kapcsolatban


Egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség nevében elítélem azt az Országházban, a Jobbik szószólójától elhangzott provokációt, mely arra irányult volna, hogy „nemzetbiztonsági okokból” a Parlament vegye számba, kik az országgyűlés, illetve a mai magyar kormány zsidó vagy valamilyen szempontból Izraelhez köthető tagjai.

Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy bár az említett pártot kivéve (mely megpróbálta megmagyarázni a menthetetlent), valamennyi képviselőcsoport elítélte a nyíltan náci javaslatot, a dolog mégsem előzmények nélkül való.

A hatalomgyakorló jobboldal folyamatos fenyegetéssel, lejáratással, az ország mesterséges megosztásával, a szegények, a kisebbségek vagy egyszerűen a másság elleni uszítással, a mindenfajta konszenzust kerülő törvényalkotással, jogaink visszamenőleges és folyamatos csorbításával nemcsak bel-, hanem külföldön is lejáratta Magyarországot, és megteremtette a most elítélt szélsőséges magatartás nyílt képviseletének feltételét.

Helyeseljük, hogy pártok, szervezetek és magánszemélyek írásban, parlamenti felszólalásban vagy utcai demonstráció formájában elítélték azt, ami történt. Egy tisztességes demokráciában a náci, nyilas, fasiszta, rasszista, másság-ellenes kijelentések és magatartások csakis a társadalom és a közélet perifériáján jelennek meg. A velük szembeni összefogás pártállásra, felekezetre, társadalmi rangra való különbségtétel nélkül mindenki számára kötelező.

Sajnáljuk, hogy a vasárnapi szervezők nem minden demokratikus erőre számítottak, s az alkalmi koalíció érdekében mellőztek demokratikus parlamenti pártokat is. Sajnáljuk azt is, hogy a vezető kormánypárt frakcióvezetőjének szerepeltetésével azt a látszatot erősítették, hogy az érintett párt eddigi működését semmiféle felelősség nem terheli a két háború között Magyarországot gyalázatba és gyászba döntő eszmék nap, mint nap tapasztalható újraélesztéséért, s ezzel segítséget nyújtottak ahhoz, hogy valódi erkölcsi megújulás nélkül érhessék el kedvezőbb megítélésüket.

A legnagyobb kárt azonban a porhintésben, a jószándékú tömeg megtévesztésben látjuk. Sajnáljuk, hogy a szervezőket az elaltathatatlan gyanú szerint sokkal inkább másodrendű politikai szándékok, a társadalmi befolyás nagyságának demonstrálása motiválhatta. A magunk részéről ezért nem tiltottuk (ilyet sohasem teszünk) és nem is bátorítottuk (lehetőleg ettől is tartózkodunk) híveinket az ezen a politikai rendezvényen való részvételre. Ugyanakkor most is, mint korábban, mindenkit arra biztattunk, hogy semmiféle közösséget ne vállaljon a sátáni rasszizmus, antiszemitizmus, semmilyen másság-ellenesség bármiféle formájával, és ezt tegye nyíltan és egyértelműen.

Budapest, 2012. december 3.

Iványi GáborHa tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!