rss      tw      fb
Keres

Nemzeti jelmondat


                  Rebi-Farkas Sándor


Így érvel Gerő András: „A földrajzi értelemben vett Európa negyvenhárom állama közül huszonhatnak van...” (ti. jelmondata)

De vajon e huszonhatból hány ismerszik meg a jelmondatáról (vagy akár a himnuszáról)? Melyik az közülük (tán az egy Begón Fejedelemségtől eltekintve), amelynek ha meghallom közkeletű nevét (Begónia...), egyből hozzágondolom a jelmondatát (...a begónoké! Floreat!) is?

Bizony, elvétve (sem) találhatni ilyent.

Persze értem én, Gerő rokonszenvesen irtózik a Magyarországról lecsonkolt köztársaság helyén tátongó ritmikai és alkotmányos űrtől, és azt célozta meg betölteni. Ez derék dolog... fel-félszupermottósítani a hazát.

Melyik legyen hát az a tömörségében is kifejező, kellőképp letisztult, ugyanakkor némi plebejus stichet sem nélkülöző, történelmileg távlatos, mégis ízig-vérig mai, vonzalomsemleges és közismert, már-már szállóigeszerű mondat, amely egyként animálja a magyart, legyen az bár hív avagy pártütő?

Én egy ilyenre akadtam. És, jóllehet a kereskedelmi marketig leleménye, azért ne szégyelljük, mert az is mi vagyunk. A föltételeknek és céljainknak pedig megfelel, továbbá a legidegenebb nyelvekbe is könnyedén átültethető. Amúgy meg, a jelmondat azé, aki megműveli. Íme:

Magyarország
Köszönjük Emese!

Ugye, hogy? Rengeteg légy egy csapásra!

A bolsi nem érti, bár érteni véli; és ővele hümmög a libsi, a kaján; és üdvös a jobbsinak komplexus ellen, ősanyás főcsapás felhangja okán.

Legyen hát e mondat, mit zsigerből szeretnek a bankok, a bunkók, az emtető melokkók; a pórok, a nemesek, a csakiszok, nemeszek, és Ernő, a nemecsek.

Egyvalami szól csak ellene:

Ugocsa (és Hugo Chavez) non coronat!Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!