rss      tw      fb
Keres

A permanens fülkeforradalomNa. Még egyszer, gondolom nem utoljára, a választási regisztrációról. Távolról fogok nekifutni, de nem olyan messziről, mint az első pillantásra tűnhet. Az Egyesült Államokban, Pennsylvania államban éppen most került bíróság elé az a törvény, amely a kormányzat által kiállított fényképes igazolványhoz köti a választási jogosultságot. A Republikánusok által támogatott törvény egyetlen és világos célja, hogy megfossza szavazati joguktól a szegényeket, a kisebbségi csoportokhoz tartozókat, a diákokat, és a időseket. Röviden: a potenciális Demokrata-szavazókat. Egy washingtoni polgárjogi szervezet, az Advancement Project számításai szerint csak Pennsylvania állam 323 ezer spanyol ajkú szavazójából 52 ezer veszítené el ezzel szavazati jogát. Az egész Egyesült Államokban a becslések szerint ez a fajta, a választási rendszert szigorító, manipuláló törvénykezés 10 millió spanyol ajkú szavazópolgárt érinthet. Pennsylvaniánál maradva: az állam 21 elektori szavazatának megszerzése kulcsfontosságú az elnökségért folyó versenyben.

Nincs ezen mit csodálkozni. Mitch McConnell a Szenátus Republikánus frakciójának vezetője a National Journal magazinnak adott interjújában világossá tette, mit szeretnének, amikor kijelentette: „az egyetlen és legfontosabb dolog, amit el szeretnénk érni, hogy Obama elnök egyciklusos elnök legyen” (National Journal, 2010. október 23.). Majd a FOX News kérdésére mindezt megerősítette. (Itt a Youtube-on!) Mondta ezt azok után, hogy a Republikánusok kormányzása romokba döntötte az amerikai gazdaságot, hogy Barack Obama már beiktatása előtt, President-electként azzal volt elfoglalva, hogyan takarítsa el a romokat, hogy megpróbálja újjáépíteni az amerikai gazdaságot. Ennyit a Republikánus politikáról.

Ez az általános és euforikus hivatkozás az Egyesült Államok választási regisztrációs rendszerére nem más, mint parasztvakítás. Az Egyesült Államok választási rendszere úgy rossz, ahogy van. Ezt nem én mondom, hanem általában mindenki, aki valóban tisztességes választásokat szeretne látni. Hogy az amerikai rendszer nem jó, arra a legelképesztőbb bizonyíték a 2000-es elnökválasztásokkor  történt, amikor a jelenleg ismert adatok szerint az nyerhetett volna, aki veszített. A Egyesült Államokban nincs központi népességnyilvántartás, választói névjegyzék, semmi olyan, ami nálunk van.

Most, hogy megkezdődött a választói regisztrációról szóló törvény és az ahhoz kapcsolódó alkotmánymódosítás vitája a Parlamentben és kormánypárti képviselők hetet-havat összehordanak, hogy megmagyarázzák a megmagyarázhatatlant, szükséges minél többször leírni: ez az egész semmi, de semmi másról nem szól csak arról, hogyan tudják az egyébként is lejtős pályát még jobban maguk felé dönteni. Az új rendszer a hatalom minden áron való megtartásáról, a demokratikus szabályok jogi keretek közé erőszakolt áthágásáról, a demokrácia megerőszakolásáról szól. Szavazat-maximálás részvétel-minimalizálással A szegények, az alulreprezentáltak, a kisebbségi csoportokhoz tartozók jogainak semmibevétele, a mérhetetlen pökhendiség és gátlástalanság az, amit ez a törvény képvisel.

A parlamenti vita komikusan kezdődött. Kínos volt nézni, ahogy a törvény ellenzői mindenféle, egyébként nem alaptalan érvekkel támadták a tervezetet. Pedig mondhatták, esetleg magukból kikelve üvölthették volna, hogy csalók vagytok, cinkelitek a lapokat! Nem is értem, miért nem ezt tették? Az LMP vezérszónoka például azt találta felróni a tervezetnek, hogy az új rendszerrel hosszas választási kampány kezdődik, és az majd micsoda közállapotokat teremt. Hacsak azt nem.

Pálffy István, aki a Fidesz-KDNP szónokaként védte a védhetetlent, didaktikus magyarázatot adott a helyzetre. Hosszasan és kicsit körülményesen magyarázta, hogy a politikai kampány hosszát kifogásolni álságos dolog, hiszen nekik, parlamenti képviselőknek rögtön akkor megkezdődik a kampány, mihelyst kézhez kapják a mandátumukat.

„És a választásokra való felkészülés – jelen esetben a 2014-esre való felkészülés – Önöknek is, nekünk is, a kormánynak is, a kormánynak az első munkanapján, a parlamentnek, a parlamenti pártoknak, a képviselőknek pedig a képviselői mandátumuk megszerzésétől kezdve folytatódik. Demagógia azt állítani, hogy a kampány 60 napos vagy 180 napos, vagy 30 napos, vagy hogy mennyi legyen. Persze, van egy hivatalos, törvényben rögzített kampány, de a politikai kampány ilyen értelemben egy ciklusra szól”, mondta Pálffy képviselő. (Video 15:57:00-nál)

Nem titkolom, ezt a részt derűsen hallgattam, mert ugye akkor itt már nem egyszerű fülkeforradalomról, hanem annak permanens változatáról van szó. Egy fasza kis permanens fülkeforradalomról. Ebben élünk mi itt, mindennap, kétségünk sem lehet. És e permanens fülkeforradalomnak a nagy elődök teóriájához hasonlóan nem lehet más feladata, mint a demokrácia meghaladása. Ami most van, az nem más, csak annak  a valaminek, ami majd ezután jön, az előszobája. Tök jó. Marx, Trockij, Lenin, elméleti diskurzus kipipálva. Mehetünk tovább.

Jött is Lázár János nagy lendülettel, aki azt találta mondani, hogy a választási regisztráció nem korlátozza aránytalanul a állampolgári jogokat.  Ez is rendben lenne. Mert ugye, ha arányosan korlátozza, akkor ugye az nem is igazán korlátozás. Meg különben is, hullik a forgács.

Az előzetes választási regisztráció így hát csak egy rész ebben a nagy egészben. Fontos rész, de csak hogy értsük, azért van erre szükség, hogy ez a bizonyos „meghaladás” akadálymentes legyen. Az is lesz. Ahogy a dolgok most állnak, nem lesz aki megállítsa.

(Kakuk György)