rss      tw      fb
Keres

Bolgár György interjúi a Galamusban - 2012. július 19.

A médiatanács testcsele
Stock Richárd a Klub rádió jogásza

Bolgár György: - Már tegnap is beszéltünk, akkor a Fővárosi Ítélőtábla végzése után és arról, azóta viszont tegnap este megjelent a médiatanács közleménye is, és szerintük a Fővárosi Ítélőtábla a javukra döntött, hiszen megerősítette a szakmai álláspontjukat és cáfolta – mármint a bíróság – a Klubrádiót. Ezt hogy kell érteni?

Stock Richárd: - Először is nézzük meg, hogy mi volt a végzés rendelkező része. Úgy szólt, hogy a Médiatanács határozatát annak jogsértő mivoltára való tekintettel hatályon kívül helyezte az Ítélőtábla. Úgy gondolom, hogy ez alapján nehéz azt mondani, hogy az ő szakmai koncepciójukat alátámasztotta volna ez a rendelkezés, épp ellenkezőleg. A szakmai koncepciójuk megbukott, jogszabálysértőnek minősült.

- A szakmai koncepció az volt, hogy mindenkit kizártak a pályázatból?

- Nagyon érdekes ez a szakmai koncepció szóösszetétel, szerintem szakmaiságról itt szó nincs, koncepcióról van benne szó. Ők szerintem arra gondoltak a szakmai szó alatt, hogy ez a bizonyos hátoldal aláírás-kérdés valamiféle szakmaiságot képvisel. Erről még csak szó sem volt ebben a végzésben – ezt tegnap beszéltük is –, ez önmagában véve, formai okoknál fogva helyezte hatályon kívül, tekintettel arra, hogy nem is hozhatták volna meg ezt a határozatot. Azok a levezetések vagy állítások, amiket ez a közlemény a végzésnek tulajdonít, egész egyszerűen nem szerepelnek a végzésben. Az eredeti kommüniké gyakorlatilag értelmetlen mondatokat tartalmazott, ezt most egy picit kiegyenesítgették, de attól még ugyanúgy nem igaz, amit a közlemény tartalmaz. Annak érdekében, hogy ez harmadik személyek számára is megítélhető legyen – ne csak a mi magyarázatunkról győződhessenek meg a hallgatók – közzétettük ezt a honlapunkon. Tehát ha tetszik, bárki elolvashatja a bíróság indokolását is és az egész rendszert, amiben az Ítélőtábla levezeti, hogy miért volt teljesen téves az a koncepció, amelynek alapján a médiatanács azt a határozatát meghozta.

- Nagyon nem tudjuk kitalálni, hogy mi az, amit a médiatanács éppen kitalál, és mit miért csinál, milyen indokolással, milyen érvekkel. A közleményükben olvasható, hogy a Médiatanács a mai naptól fogva bírósági határozatban is elismert álláspontja, hogy a testületnek új eljárásban kellett vizsgálnia a pályázatok alaki és tartalmi érvényességét, ennek során döntenie kellett a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről. Ebből az következik, hogy akkor egy újabb határozatot fognak hozni és ebben megint a pályázatok alaki és tartalmi érvényességét fogják vizsgálni vagy kimondani?

- Nem, a végzés éppen azt tartalmazza, hogy az eredeti Fővárosi Ítélőtábla által hozott ítéletet kellett volna végrehajtani, és annak a végrehajtására kötelezte ismételten a médiatanácsot. Itt egyetlenegy kérdésben lett megváltoztatva az eredeti médiatanácsi határozat, hogy a győztes személye hatályon kívül helyezve. Ebben a kérdésben kell majd egy új döntést hozni, új győztest kell kihirdetni. Magyarán egy érdemi lezáró döntést kell hozni azokban a kérdésekben, amikben az Ítélőtábla nem változtatta meg ítéletével az eredeti médiatanácsi határozatot, nem változtatta meg az eljárás során korábban hozott médiatanácsi határozatokat. Azokban a kérdésekben nincs helye új eljárásnak, kizárólag olyan terjedelemben és körben, amelyben az eredeti határozatot megváltoztatták. Utal is erre a végzésében az Ítélőtábla, hogy a médiatanács szembehelyezkedett az Ítélőtábla ítéletével, nem hajtotta végre, tehát nemhogy nem támasztja alá a médiatanács szakmai koncepcióját, hanem éppen ellenkezőleg, a jogsértését mutatta ki.

- A jogban kevéssé járatos, hozzám hasonló laikusok számára az nem világos, hogy ha a bíróságok egymás után hozzák az ítéleteket, határozatokat, végzéseket, és azt próbálják elérni, hogy tessék már végrehajtani, amit mondtam, amiről határoztam, akkor miért nem fogalmazhatják azt meg úgy, hogy az mindenki számára abszolút egyértelmű legyen? Ha valaki megnézi például ezt a végzést és annak a magyarázatát, millió jogszabályra történik hivatkozás. Miért nem lehet úgy megfogalmazni egy ilyen bírósági határozatot, végzést vagy akár ítéletet, hogy kérem szépen, tessék eldönteni, hogy a 95,3-as frekvencia ügyében kiírt pályázat lábon maradt jelentkezői közül melyik lesz a győztes? Akkor nem lehetne azt mondani, hogy de nem is ezt kellett csinálnunk, hanem új eljárást kellett lefolytatnunk.

- Az a helyzet, hogy ez a végzés szerintem jogászok számára teljesen egyértelmű megfogalmazásokat tartalmaz. A korábbi ítélet is abszolút egyértelmű megfogalmazást tartalmazott. Az egyetlen hiány – idézőjelben –, ami talán felróható, hogy nem szabott határidőt a végrehajtásra, tehát ha úgy vesszük, az egyetlen értelmezési lehetőség, ami az eredeti ítélet kapcsán felmerült, az az volt, hogy milyen időhatáron belül kellett volna azt végrehajtani. Más tekintetben nem ad helyet semmilyen eltérő értelmezésnek. Az ítéletbeli rendelkezéseknek van egy objektív értelmezése és van egy meghamisítása, másról itt nincsen szó.

- Tehát a bíróság nem indulhat ki abból, hogy a normális jogi értelmezési határokon kívül fogja majd az egyik érintett értelmezni az ítéletet?

- Nem, szerintem őket is meglepte a médiatanácsi végzés, ebben az új határozatukban hangot is adtak annak, hogy ez nem tetszik nekik.

- Tegnapi beszélgetésünkben szóba került az, hogy tudomásunk szerint a három frekvenciapályázat valamennyi résztvevője szélnek lett eresztve, mind a három érvénytelen pályázat ügyében alaki érvénytelenséget mondtak ki és tudomásom szerint egyedül mi voltunk azok, akik az ítélőtáblához fordultunk és megkaptuk ezt a tegnapi végzést. De azóta állítólag más is bejelentkezett.

- Meglepő új fejlemények vannak az ügyben, valóban igaznak tűnik, hogy mi voltunk az egyetlenek, akik az ítélőtáblához fordultak, de ez amiatt van így, mert a többiek csak mostanság kapták kézhez azt a határozatot, amit mi már július 5-én megkaptunk.

- És amiről a sajtó útján mindenki tudomást szerezhetett.

- Így van, az ő számukra még csak most kezdődött el ez a bizonyos megtámadási határidő, tehát mondhatjuk azt, hogy valami rejtélyes oknál fogva a médiatanács kiválasztotta a Klubrádiót a többi pályázó közül. Számunkra már július 5-én, a határozathozatal napján futárral kézbesítették a határozatot, és a mi ügyünkben tulajdonképpen az egész felülvizsgálati eljárás már le is zajlott, miközben a többiek számára még csak most indul a megtámadási határidő azok után, hogy a Klubrádióé már véget ért.

- Milyen játék ez?

- Nagyon úgy tűnik, mintha a médiatanács egyfajta játékteret akart volna biztosítani magának, hogy megnézze, mi lesz a kifutása ennek a határozatnak, aminek természetesen a Klubrádió volt a célpontja. Meg akarták várni, hogy legalábbis legyen ideje kifutnia magát ennek az ügynek, hogy aztán a többieket érintő határozat már ennek fényében, ennek tudatában lehessen akár általuk, akár a többi pályázó által a bíróság előtt korrigálható. Hiszen a többiek számára immáron rendelkezésre állnak azok az információk, amelyeket ebben az ügyben mi is közzétettünk, a honlapunkon ott van a határozat, mondhatnám azt is, hogy ezzel a metódussal, hogy bennünket sokkal korábban értesítettek, nekünk sokkal hamarabb le kellett játszani ezt a megtámadást. A médiatanács biztosította annak a lehetőségét, hogy ne történhessen meg az, hogy mi egyedül maradunk a pályázatban azért, mert például a többiek nem támadják meg vagy nem jól támadják meg vagy valamilyen gikszer közbejön. Azok után, hogy mi elértük, hogy visszakerüljünk a pályázatba, így annak az akadálya is elhárult, hogy a többieket is vissza lehessen tenni.

- Na de a pályázati eredményt nem lehet újraértékelni, nem lehet azt mondani, hogy ja, annak idején mégis rosszul értékeltük a pályázati beadványt, a Klubrádió mégsem olyan jó, mint akkor gondoltuk, hanem a harmadik meg a negyedik tulajdonképpen jobb is.

- Fogalmazzunk úgy, hogy jogszerűen nem lehet ilyen döntést hozni. De a kérdésem az, született-e eddig jogszerű döntés a Klubrádiót érintve a 95,3 pályázatban. A válasz sajnos az, hogy lényegében nem, tulajdonképpen az egyetlenegy jogszerű döntés az eredeti, bennünket a pályázati nyilvántartásba felvevő és a pályázatunkat alakilag érvényesnek nyilvánító döntés volt, azóta kizárólag jogellenes határozatok születtek. Sajnos nem tudjuk kizárni, hogy további jogellenes határozatok szülessenek. Az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy ha továbbra is születnek ilyenek, akkor azt újfent megtámadjuk.

- Mégis mi az, amire normálisan, józanul számítani lehet? Hogy a médiatanács ezek után, hogy most kézbesítette ezek szerint a többi résztvevőnek is ezt a végzést, amit nekünk már tizenegynéhány nappal ezelőtt, a saját hatáskörében, még a bírósághoz való fordulás előtt, módosítja ezt a legutóbbi határozatát, visszavesz mindenkit, leül és mégis hoz egy új eljárás során egy új határozatot a pályázatok érvényességéről? Vagy van-e még másfajta megoldási lehetősége?

- Nem tudom, hogy milyen megoldással fognak élni, abban biztos vagyok, hogy a dolognak az lesz a vége, hogy a többiek is vissza fognak kerülni a pályázatba, tehát a médiatanács maximális mozgásteret fog magának biztosítani az elbíráláshoz.Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!