rss      tw      fb
Keres

Nyílt levél az Akadémiához, Ludassy Mária ügyében

Galamus.hu, 2010. február 12., péntek 9:40
utolsó módosítás: 2010. február 12., péntek 12:50

A pénteki Élet és Irodalomban három MTA-doktor, Gerő András történész, Halmai Gábor jogász és Örkény Antal szociológus nyílt levelet intéznek a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályához. Arra kérik a tagokat, gondolják át újra azt a döntésüket, amellyel idén is elutasították – kilenc év alatt harmadszor – Ludassy Mária filozófiatörténész akadémikusi jelölését.

A filozófiatörténész akadémiai ajánlásában szereplő tényeket kívül – tizenöt könyv, számos fordítás, oktatói munka – felhívják a figyelmet arra is, hogy „Ludassy Mária írásainak, fordításainak milyen mély és fontos szellemi hatása volt a hetvenes-nyolcvanas években felnőtté érő, társadalomtudományok iránt érdeklődő magyar értelmiségre”, illetve arra, hogy ezt a hatást csak erősítette „a személyes hitelesség, a közéleti cselekvésben is megnyilvánuló autonómia. Ludassynak jelentős szerepe volt az 1973-as, a lehetséges alternatív gondolkodást is felszámolni akaró kommunista párthatározat elleni tiltakozásban, s nevét fellelhetjük a Charta 77 aláírói között is”.

Majd így folytatják: „Tudjuk, hogy ez a közéleti tényező a minden politikától távol álló Magyar Tudományos Akadémia világában nem érdem, annál is kevésbé, mert Ludassy Mária jó néhány korabeli politikai opponense – már régóta, és ma is - a Magyar Tudományos Akadémia tagja.” Ám, teszik hozzá, a „levelet is azért írjuk, hogy felhívjuk a figyelmüket: a filozófiatörténész háromszori elutasítása komoly kétségeket vet fel a tekintetben, hogy a második osztály akceptálja-e a vitán felüli szellemi teljesítményt, a szellemi teljesítménnyel együtt járó intellektuális és morális autonómiát.”

Végül arra kérik az osztály tagjait, presztízsszempontok miatt ne ragaszkodjanak ahhoz a méltánytalansághoz, amelyet „a demokrácia huszadik évében” elkövettek.