rss      tw      fb
Keres

Veszély fenyegeti a pápa életét, mert hadat üzent az eltussolás kultúrájának?

MTI 2012. június 29., péntek 13:16

Alig találni még egy intézményt a világon, amelyet oly nagy titokzatosság leng körül, mint a katolikus egyház, és alig akad még egy állam, amely olyan rejtélyes lenne, mint a Vatikán. Akár a múlt, a jelen is bőven szolgáltat anyagot az összeesküvés-elméletek híveinek, a médiának és a regényíróknak, tápot adva a hatalomról, pénzről és szexről szőtt fantáziáknak. Az egyházban tapasztalható világi szellem, amelyről XVI. Benedek pápa beszél, most ezt a Szent Péter székén ülő "széplelket" vette célba, mégpedig olyan brutálisan, hogy egyesek már az életét féltik - írta a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Az év elején vált ismertté Paolo Romeo bíboros, palermói érsek tavalyi pekingi látogatásán elhangzott kijelentése, miszerint a pápa életéből már csak néhány hónap van hátra. Ez a látszólag abszurd feltételezés egy hibátlan németséggel megfogalmazott memorandumban található, amelyet a pápához az a kolumbiai bíboros, Dario Castrillón Hoyos juttatott el, akinek a tradicionalista Szent X. Pius Testvériséggel történt vatikáni kibékülés során állítólag elkerülte a figyelmét, hogy a társaság püspöke, Richard Williamson tagadja a holokausztot. Nem kevésbé abszurd annak a hosszú éveken át pápai szolgálatban álló diplomatának, Carlo Maria Vigano érseknek, Vatikánváros korábbi kormányzóhelyettesének a sorsa, aki, miután a pápai állam közigazgatásában a korrupció és a nepotizmus fertőjére bukkanva vassöprűvel kezdett tisztogatni, hamarosan Washingtonban találta magát, mint a Szentszék nagykövete. Vigano érsek ezt követő, a pápához írt panaszlevelét az olasz lapok teljes terjedelmében leközölték.

A pápa és bizalmasai ügyiratai iránti érdeklődés mindezek következtében úgy megnőtt, hogy az eltulajdonított dokumentumok nemrég könyv formájában is megjelentek. Hogy még hány új információ kerül elő, az a jövő kérdése. Éppen a német pápa idején vált a Vatikán olyan hellyé, ahol illetéktelen szemek és fülek elől senki és semmi sem érezheti magát biztonságban, ahol senki sem tudja, kiben bízhat meg. Alig több mint egy hónapja leplezték le a pápa személyi inasát, mint az indiszkréció egyik forrását. Paoletto - azaz Paolo Gabriele - hosszú időn át minden nehézség nélkül eltulajdoníthatta a legkényesebb dokumentumokat. De hogy ki biztatta őt fel arra, hogy kihasználja Benedek pápa óvatlanságban alig felülmúlható környezetét, az homályban maradt.

A pápa vak bizalma inasában, továbbá Tarcisio Bertone bíboros szentszéki államtitkárban és saját magántitkárában, Georg Gänsweinben bizonyára sok bosszúságot okoz a Vatikán berkeiben amiatt az évek óta tapasztalt vezetési stílus miatt, amely úgy írható le, mint az önteltség és az inkompetencia keveréke. Ehhez járulnak még a szokásos római ármányok és vetélkedések, köztük az az igyekezet, hogy a 85 éves pápát magánszférájának lerombolásával úgy kikészítsék, hogy idő előtt távozzon az élők sorából.

Nyilvánvalóan éppen ez a fő cél, mert nemcsak hatalomról, hanem szexről és pénzről is van szó. Benedek pápa ugyanis szigorúan elvhű emberként két "tabuhoz" is hozzányúlt. Szelíd, de makacs ragaszkodása ahhoz, hogy a papok által gyermekek és a rájuk bízottak ellen elkövetett szexuális visszaéléseket meg kell torolni, hadüzenet nemcsak az egyházi eltussolás évszázados kultúrája, hanem a papi életforma semmibevételének minden formája ellen is, jelenjen meg az akár homoszexuális hálózatok formájában, amelyek - mint a Frankfurter Allgemeine Zeitung írta - úgy borítják el a Vatikánt, "mint a rokfort sajtot a penész", akár minden rendű és rangú papok képében, akik hatalmuk oltalma alatt nőket molesztálnak. Az ilyen emberek számára szenvedés minden egyes nap, amíg ez a pápaság tart.

Ugyanez áll azokra is, akiknek a pápa két évvel ezelőtt a Pénzügyi Információs Hatóság (Financial Information Authority) megalapításával üzent hadat. Ennek az a feladata, hogy a vatikáni pénzügyek áthatolhatatlan szövevényét átláthatóvá tegye, miáltal a pénzmosás a jövőben nem lenne könnyebb, mint általában a bankvilágban. Hogy ebben milyen szerepet szántak Ettore Gotti Tedeschinek, a Vatikán bankja, az IOR elnökének, és hogy ő valójában mit csinált, az mindmáig rejtély. De az a tény, hogy Paoletto lelepleződése előtt nem sokkal úgy kergették el a pápai udvarból, mint egy "rühes kutyát", azt jelzi, hogy a bankban éppen az egyik utolsó ütközet zajlik. Valódi tűzszünet azonban csak akkor fog bekövetkezni, ha XVI. Benedek pápasága a végéhez ér. Csak akkor jön el az a nyugalom, amely ahhoz szükséges, hogy minden nyomot eltüntessenek, amely a maffia, a politika és a klérus "köztes birodalmára" utal.

Függetlenül attól, hogy XVI. Benedeknek még mennyi ideje van hátra, utódjára olyan feladatok várnak, amelyek megoldása szinte emberfeletti erőt kíván. A világegyházban korszerű kormányzati rendszert kell megteremtenie, a Vatikánban pedig "a fő és a végtagok" reformját kell véghezvinnie - mutatott rá Daniel Deckers, a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak a katolikus egyházzal foglalkozó szerkesztője.