rss      tw      fb
Keres

Sólyom visszaküldte, a Fidesz megfontolja a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényt

MTI 2010. június 14., hétfő 13:18

Sólyom László köztársasági elnök hétfőn visszaküldte megfontolásra az Országgyűlésnek a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvényt. Az államfő nem értett egyet azzal, hogy a munkáltatók a kormánytisztviselőket indokolás nélkül menthetnék fel a jövőben.

A köztársasági elnök álláspontja szerint az indokolás nélküli elbocsátás lehetősége ellentétes az Európai Unió jogával, mivel az EU Alapjogi Chartája kifejezetten biztosítja minden munkavállaló jogát az indokolatlan elbocsátással szembeni védelemre. Ezzel a Magyarországot is kötelező európai jogi tilalommal ellentétes egy olyan szabályozás, amely indokolás nélkül teszi lehetővé az elbocsátást.

Az államfő az Országgyűlés elnökének írt levelében hangsúlyozza, hogy az uniós jogba ütközés nem eredményezi a magyar jogszabály alkotmányellenességét, ezért nem fordult az Alkotmánybírósághoz. Fontosnak tartotta azonban felhívni az Országgyűlés figyelmét az uniós jogi aggályokra, mert meggyőződése, hogy az Országgyűlés tudatosan nem kívánna uniós jogot sérteni.

Sólyom László levelében arra is kitér, hogy a kormánytisztviselőkről szóló törvény az indokolás nélküli elbocsátás lehetőségével veszélyezteti a közigazgatás semleges és szakmai szempontokat szem előtt tartó működését, hiszen akár a felettese utasítását szakmai megfontolások alapján vitató kormánytisztviselő is bármikor tarthat jogviszonyának megszüntetésétől. Így a politikai semlegesség, a politikai szándékokkal szembeni szakmai és jogi érvek megjelenésének lehetősége veszélybe kerül, aminek összességében, tágabb kontextusban és hosszabb távon maga a kormányzás is kárát látná.

A köztársasági elnök emellett utal arra az ellentmondásra is, hogy amíg a minisztériumok teljes közigazgatási kara indokolás nélkül elbocsátható lesz, addig a helyettes államtitkárokra továbbra is a köztisztviselői törvény szigorú felmentési szabályai irányadók.

***

Lázár János, a kormánypárt parlamenti képviselőcsoportjának vezetője sajtótájékoztatón reagált Sólyom László döntésére. E szerint a Fidesz megfontolja a köztársasági elnök átiratát.

Arra a kérdésre, elképzelhetőnek tartja-e, hogy változatlan formában fogadják el a törvényt, Lázár úgy válaszolt: meg kell nézni pontosan, hogy a köztársasági elnök milyen indokolással és milyen szakmai érvek alapján küldte vissza a jogszabályt. De szerinte az már jelzés értékű, hogy Sólyom László nem az Alkotmánybíróságnak küldte vissza a törvényt, ezek szerint ugyanis alkotmányossági aggály nem merült fel vele szemben.