rss      tw      fb
Keres


         Andor Mihály

A négy éve elmúlt kerek öt év


         Fleck Zoltán

Levél galamusos barátainknak


         Lánczos Vera

Gyorsfénykép
 


         Lévai Júlia

Lehetne-e...


         Hanák András

A Galamus szurdok
 


         Krémer Frenc

A nemzeti elnyomás szomorúsága


         Lendvai L. Ferenc

A tiszta erkölcs, melly ha megvész…

Akit megkereszteltek, az katolikus                  Péntek Gergő leveleTisztelt Mihancsik Zsófia!

Ha Önt megkeresztelték, akkor Ön katolikus!

Irreleváns, hogy „soha életében nem volt sem hívő, sem vallásos, és lesújtó véleménye van az egyházakról” [lásd: Orbánék eldöntik, melyik egyház tehet erőszakot a gyerekek lelkén]

Formális aktussal (egyházi hatóság előtti írásbeli nyilatkozattal vagy más felekezetbe való formális belépéssel) sem hagyható el ténylegesen, ontológiai értelemben az egyház, mivel a keresztség kitörölhetetlen jegy.

Idéznék Dr. Lukács László: Dogmatika IV. A szentségek című könyvéből: „...a megkereszteltnek Krisztushoz tartozása végleg megpecsételődött, akkor is, ha hitében meghasonlik vagy bűneiben elfordul tőle. Keresztény azonossága, egyháztagsága mindenképpen megmarad (ilyen értelemben nem lehet tehát ’kilépni az egyházból’). A keresztségtől kezdve rajta nyugszik Isten irgalmas tekintete.” (op. cit. p. 28.)

Tisztelettel:

Péntek Gergő

P.s. A fentiekből következően Önnek teljesen igaza van abban, hogy az egyháznak nem a népszámlálási adatokra kell hivatkoznia.
Mihancsik Zsófia válasza

Kedves Péntek Gergő,

Én szabad embernek tartom magam. Az én döntésem, kihez és mihez tartozom. A legkevésbé sem érdekel, mit gondol erről a katolikus egyház, és ha nem veszi rossz néven, az sem érdekel, hogy a hit- és vallásmagyarázók mit gondolnak. Az ő világ- és emberfelfogásuk semmilyen tekintetben nem határoz meg engem, mert az én világ- és emberfelfogásom más, nem közéjük tartozom. Például azért sem tartozom közéjük, mert úgy hiszik, egy kisgyereket (sőt, csecsemőt, aki voltam megkeresztelésem idején) a saját (értelemszerűen későbbi, felnőtt) szabad választásától függetlenül egész életére be lehet sorolni bármilyen nyájba vagy hierarchiába. És azért sem, mert Ön is azt mondja nekem, irreleváns, hogyan, milyen meggyőződés szerint élem az életemet, nem szabadulhatok az egyháztól. Ráadásul ez nemcsak az én meggyőződésemnek mond ellent, hanem annak a szabadság-felfogásnak is, amelyet Krisztus vallott.

Mivel a különféle közvéleménykutatások alapján biztosan állítható, hogy a katolikus vallás szerint megkereszteltek körében én vagyok többségben, és nem a „maguk módján vallásosak”, pláne nem a templomba járók, azaz az egyházi szolgáltatásokat igénybe vevők, megengedhetetlen, hogy a katolikus egyház a saját hívei közt tartsa számon azokat, akik semmiféle közösséget nem vállalnak vele. Nem hivatkozhat tehát arra, amikor állami támogatásért és világnézetileg semleges iskolák bekebelezésért ácsingózik, hogy hány megkeresztelt magyar szerepel az anyakönyveiben, de még arra sem, hogy hányan válaszolták a népszámlálás kérdésére azt, hogy katolikusnak keresztelték őket, mert ez semmit nem mond arról, hogy a válaszadók felnőtt, tudatosan választó emberként mit gondolnak a katolikus egyházról.

Ami ennél súlyosabb: a magyar állam, amelynek kötelezően semlegesnek kell lennie világnézetileg, hiszen minden egyes magyar állampolgár államáról van szó, végképp nem határozhat egyetlenegy egyházakat érintő kérdésről sem a „dogmatika” szerint. Csakis saját állampolgárainak döntése szerint határozhat. Számára nem lehet mérvadó sem az egyházi anyakönyv, sem a népszámlálás, mert a népszámlálási kérdőív kérdése nem úgy szólt, hogy akarja-e Ön, hogy a magyar állam az adófizetők pénzéből támogassa a katolikus egyházat, de még csak nem is úgy, hogy aktív vallásgyakorló-e Ön (azaz igénybe vesz-e ma egyházi szolgáltatásokat).

Úgyhogy kedves Péntek Gergő, Ön nyugodtan gondolja azt, amit Önnek az egyházak diktálnak, és érezze jól magát a középkorban. Elképesztőnek tartom viszont, hogy engem is vissza akar kényszeríteni oda. Én a 21. században élek, és itt is maradok, és elvárom, hogy a magyar állam is vegye tudomásul: háromszáz év telt el a felvilágosodás óta, és majd százötven azóta, hogy a nagy magyar elődök kipaterolták az egyházakat a polgárok evilági életének intézéséből.

Mihancsik ZsófiaHa tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!


Másik Magyarország

Tóth Andrea
Ketyeg a szociális bomba

„Arról nem szól a fáma, hogy a kormányzat szerinti egységes elv mit jelent a szegények és a legszegényebbek számára, de az ismert előjelek nem sok jóval biztatnak.”

További cikkek a rovatból:
   - A másik Szentendre
   - „És kezdjünk újra tűrni és tanulni”
   - Bezzeg Abaújszántón „tarolt” a Fidesz

Izsák Jenő karikatúrái

Offtopic

A Hubble valaha készült legnagyobb képe: az Androméda

"A videó alapján némi fogalmunk lehet arról, mit jelent az, hogy az Androméda ezermilliárd csillagnak ad otthont."