rss      tw      fb
Keres

Megszületett a jelentés GyöngyöspatárólHétfőn az Országgyűlés elfogadta a tavaly tavaszi gyöngyöspatai eseményeket vizsgáló bizottság jelentését, amely a Jobbikot, az LMP-t, a hozzájuk köthető szervezeteket és Richard Field amerikai üzletembert is elmarasztalja a Heves megyei községben történtek miatt. Nemcsak 250 kormánypárti képviselő szavazott igennel, hanem négy ellenzéki képviselő is – Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Dr. Dorosz Dávid (LMP), Jámbor Nándor (Jobbik) és

Vágó Sebestyén (Jobbik). Egyébként a Jobbik is, az LMP is nemmel szavazott, az MSZP pedig „távol maradt” a szavazástól.

A húszoldalas jelentés főbb megállapításaiból:

– „A Jobbik és a Jobbikhoz köthető szervezetek tudatosan állítottak elő közbiztonságilag instabil helyzetet, amelyből politikai tőkét kovácsoltak a maguk számára.”

– „A Richard Field által Gyöngyöspatán végzett ’humanitárius’ tevékenység csak megtévesztés volt. Tevékenysége Magyarország és a Kormány hazai és nemzetközi közvélemény előtti lejáratását célozta.”

– „Az LMP és a hozzá köthető jogvédő szervezetek a Jobbik által mesterségesen előidézett társadalmi feszültséget politikai hisztériakeltés céljára használták fel. Tevékenységük jelentős kárt okozott, mivel Magyarország nemzetközi tekintélyét akkor próbálták megingatni, amikor hazánk az Európai Unió soros elnöki tisztét töltötte be.”

A jelentés elején kiemelt főbb megállapításoknak, ez első pillantásra is látható, semmi közük ahhoz, ami Gyöngyöspatán történt. Sem az nem érdekelte a Kocsis Máté (Fidesz) vezette bizottságot, hogy a szélsőséges szervezetek vonulási-gyakorlatozási ürügyei beleférnek-e a magyar alkotmányos rendbe (1), sem az, hogy fegyveres, egyenruhás bunkók tömeges megjelenése és agresszivitása mit válthat ki a nyíltan fenyegetett lakosságcsoport tagjaiból (2), sem az, hogy a magyar állam valóban időben, megfelelően és hatékonyan lépett-e fel, hogy állampolgárait megvédje más állampolgárainak agressziójától és önbíráskodásától. Egyetlen dolog érdekelte őket: hogy ártott-e az eseménysor a legfontosabb dolognak, a Fidesz hatalmának és jó hírének. És mivel a Fidesz hatalmának és jó hírének ember meggyőződésből, pusztán az övéktől eltérő valóságérzékelés és -értelmezés alapján természetesen nem árthat – hiszen a józan magyarok között nincs, aki ártani akarna egy ilyen nagyszerű alakulatnak, aki ne fogadná tisztelettel és elismeréssel hatalomgyakorlásának módját –, természetesen csak összeesküvés állhat minden, a Fidesz-hatalom szempontjaira nem figyelmező cselekvés mögött. Ez a Fidesz számára magától értetődő. Megkérdőjelezhetetlen bizonyosság. Ezért a vizsgálóbizottság már az előre eltervezett vizsgálódási szempontjai alapján is eleve a Fidesz-ellenes összeesküvések nyomait kutatta. (3) (Érdemes elolvasni Balog felzárkóztatásért felelős államtitkár – akkor még – beszámolóját a bizottságnak a jelentés 9. oldalán. Elképesztő és árulkodó, hogy mennyire csak ez az egy szempontjuk van a valóság olvasatához: árt-e a Fidesznek, ha igen, milyen módszerekkel teszi ezt és ki áll mögötte. És rájuk van bízva, kétharmaddal, Magyarország problémáinak a megoldása!)


Pinwheel of Doom – flickr/jurveton

Richard Field (4), aki nem volt hajlandó megjelenni a szerinte koncepciós vádak kreálására létrehozott bizottság előtt (5), szerintük nemcsak „semmibe vette Magyarország legfőbb népképviseleti szervét, valamint megsértette a hatályos Alkotmány előírását”, hanem „tovább erősítette a gyanút, hogy a Gyöngyöspatán végzett ’humanitárius szolgálata’ csak álca volt, amellyel lejáratta Magyarországot, illetve a Kormányt mind a hazai, mind a nemzetközi közvélemény előtt”.

A bizottság szerint a magyar jogvédők (ahogy ők írják: „a magyar közvélemény előtt ismert jogvédők és szervezetek”) sem jogvédők, hanem a ki tudja, kinek a szolgálatában álló Field és az LMP segédszervezetei (hogy „a Gyöngyöspatán kialakult konfliktusból az LMP politikai hasznot húzzon”).

Külön bekezdést érdemelt a húszoldalas jelentésben Gyurcsány felajánlása: „2011 . április 27-én Gyurcsány Ferenc bejelentette, hogy 1 millió forint támogatást nyújt a gyöngyöspatai romáknak. A pénzt ’evakuálásra, szállításra, átmeneti szállásra’ ajánlotta fel – olvasható a ’Nácikérdés Gyöngyöspatán’ című bejegyzésében.” Gyurcsány személye a Fidesz szemében nyilván már önmagában eldönti, hogy itt csakis hazaárulásról és Fidesz-ellenes összeesküvésről lehet szó.

Érthető, ha a bizottság szerint Gyöngyöspatán nem önmagában a fokoslengető-ostorcsattogtató „nyíltan paramilitáris” szervezet idézte elő a bajt, hanem „a hisztériakeltés” és a média „okozott gondot” a köznyugalom fenntartásában.

A bizottsági jelentés szerint „bár a Kormány mindent megtett, hogy intézkedéseivel konszolidálja a felszított ellentéteket Gyöngyöspatán, a TASZ változatlanul szükségét érzi

annak, hogy jelen legyen a településen. Kisebbségi érdekvédő tevékenységével a helyi lakosság tagjai közé éket ver, sőt változatlanul hamis színben tüntet fel gyöngyöspatai eseményeket”. És idézi a Guardian cikkét (lásd kiemelt hírünket: A The Guardian Gyöngyöspatáról: Szegények, kihasználtak és másodosztályúak) mint a külföld félretájékoztatásának súlyos példáját. Ezzel szemben ha csak egyetlen mondat is igaz abból, amit a Guardian riportjában a gyöngyöspataiak elmondanak és a tudósító tapasztal, az önmagában igazolja az egész bizottsági munka és jelentés hazug és mélyen felelőtlen voltát, és persze a megrendelő politikai hatalomét is.

Hogy ki pénzeli a teljes szélsőjobboldali spektrumot jobbikostul, magyargárdástul, véderőstül, betyárseregestül, ezerféle honlapostul, könyvkiadóstul, zenekarostul, rendezvényestül, szóval az egész óriási infrastruktúrát, azt elég, ha a magyar titkosszolgálat tudja. Meg a Fidesz. Hátha jól jön az még a politikai harcban. Mi érjük be kiszivárgott hangfelvételekkel arról, hogy Polgárháborúról álmodoznak a gyöngyöspatai jobbikosok, és ezt milyen pénzből, milyen módszerekkel nyernék meg.

Furcsa módon azonban mindez számunkra nem érdekes. Nincs ugyanis benne új információ sem az orbáni hatalom természetéről, sem a hatalmi piramis alsóbb fokaira állított kiszolgálóinak működéséről. Ez csak egy újabb bizonyítvány a sok között, amelyet önmagukról nap mint nap kiállítanak.

Érdekesnek én az LMP szempontjából tartom a dolgot. Ugyanis a hosszúnevű, amúgy a 2006-os jogsértéseket vizsgáló bizottság pontosan ugyanilyen céllal jött létre – koncepciós vádakat gyártani –, pontosan ilyen célhoz kötötten vizsgálódott és pontosan ilyen, kizárólag politikai bunkóként használható következtetésekre jutott. (Hogy a 2006-os ügyben a „kihallgatások” hangneme összevethető-e a gyöngyöspatai bizottságban használt hangnemmel, nem tudom, mert a 2006-os elborzasztó jegyzőkönyveket olvastam, ezeket meg nem). És az LMP által delegált bizottsági tag kérdéseinek célzatosságát és hangnemét semmi sem különböztette meg abban a bizottságban Wittner Máriáétól vagy Gaudi Nagy Tamásétól. Most a saját bőrükön érezhetik, milyen felháborítóak és hitelességet, közgondolkozást pusztítóak a koncepciós vádakból következő hamis elmarasztalások. Nem ismerem a véleményüket, hétfő este még nem olvastam sem közleményt, sem híradást róla. De ha valamit tanultak belőle, már volt haszna a Kocsis-féle bizottság felállításának.


Mihancsik Zsófia(1) Noha az általuk feltárt körülményekből is kiderül: „2011. március 6-án a Jobbik Gyöngyöspatán mintegy 1500-2000 fő részvételével nagygyűlést tartott. A rendezvény plakátján az ’Összefogás a cigányterror ellen’ felirat volt olvasható”, s az ott élő romáknak azt kiabálták: „füstösek”, „igen is van cigánybűnözés”, „dolgozni kéne”.

(2) Noha ők maguk is tudták: „A Betyársereg tagjai ostorral és fokossal jártak Gyöngyöspata romák által lakott utcáiban. Magatartásukat több helyi roma lakos fenyegetőnek érezte, állításuk szerint fellépésük félelmet keltett bennük.”

(3) Az előre megfogalmazott kérdések, például:
– Kinek a megbízásából, és milyen szerepet játszott a Gyöngyöspatán lezajlott eseményekben Richard Field, valamint kinek a megbízásából, és milyen céllal állította valótlanul, hogy evakuálni kell a helyi lakosságot.
– Mely magyarországi, esetleg külföldi szervezetek támogathatják Richard Field szerepvállalását, mely külföldi szervezetekkel, sajtóorgánumokkal tarthat fenn kapcsolatot.
– Az Országgyűlésben képviselettel rendelkező ellenzéki pártok közvetett vagy közvetlen módon részt vettek-e az ország közrendjének, közbiztonságának és köznyugalmának megzavarásában, és ha igen, azt milyen szándékkal és céllal tették.
– Kinek az érdeke, hogy a nemzetközi sajtó Magyarországról a valóságban nem létező polgárháborús helyzetet mutasson be, valamint kik és miért nyújtanak téves, Magyarországot indokolatlanul rossz fényben feltüntet ő információkat, ezzel lejáratva hazánkat a nemzetközi közvélemény előtt.

(4) A bizottság minősítése szerint „egy olyan, magát jogvédőnek feltüntető személy, akinek tevékenysége jelentős kárt okozott Magyarországnak, akkor, amikor hazánk töltötte be az Európai Unió soros elnöki tisztét”.

(5) Lásd Nyílt levél Kocsis Máté (FIDESZ) országgyűlési képviselőhöz.


Lásd még néhány hírösszefoglalónkat:
Der Standard: A romák félelme a szebb jövőtől
Képünk a világban: Die Presse – A Jobbik tüntetésre hív a „cigányterror” ellen
Képünk a világban – Die Presse: A tilalom ellenére a polgárőrség tovább menetel
Gyöngyöspata: Miért mentek el, és mit mond erről a Fidesz?
Képünk a világban – Gyöngyöspata
Gyöngyöspata: Az egri bíróság szabadon engedte a Véderő tagjait, a pofozkodó roma nő ellen eljárás indult
Gyöngyöspatán kedd este verekedés robbant ki; a BM délutáni közleménye
Gyöngyöspata: tényfeltáró bizottság, kormánymegbízotti figyelmeztetés, Jobbik-feljelentés
TAZ: A jobboldal romákat ostromol Magyarországon – migazin.de: a magyar kormány exportálná a romákat
Képünk a világban: A Der Freitag a magyarországi romákról és a szélsőjobbról
Der Spiegel: Gulyás-szigetcsoport
Gyöngyöspata – TASZ-jelentés és bizottsági ülés
Közmunka: Nyílt levél a Magyar Köztársaság kormányához
A The Guardian Gyöngyöspatáról: Szegények, kihasználtak és másodosztályúak
A The Guardian szerkesztője a lap írásának magyarországi fogadtatásáról
Der Spiegel: Az Orbán-rendszer elrabolja Magyarország lelkét
Polgárháborúról álmodoznak a gyöngyöspatai jobbikosok – dokumentum
A Der Standard a gyöngyöspatai polgárháborút vizionálókról

és írásainkat:
– Krémer Ferenc: Ahol a jövő már elkezdődött 2. – Gyöngyöspata
– Lévai Júlia: Egyszerűen gyalázatos
– Niedermüller Péter: Gyöngyöspata tanulsága
– Lévai Júlia: A belügyminiszter úgy tudja: győzött
– Mihancsik Zsófia: Kocsis Máté és Gyöngyöspata
– Niedermüller Péter: A demagógia csődje
– Lévai Júlia: cigányok kirándulni mentek
– Lévai Júlia: Nem cigánykérdés: nácikérdés
– Krémer Ferenc: Exodus
– Niedermüller Péter: A példa
– Lévai Júlia: Betyársereg, mint kés a vajban
– Lánczos Vera: Fő a jó tempírozás
– Mihancsik Zsófia: Közlemény: az „ügy érintettjei” vagyunk
– Zentai Ágnes: Mégis, kinek a büntetőjoga?
– Krémer Ferenc: Ki lesz a bűnös és miben? – Parlamenti vizsgálóbizottság Gyöngyöspata ürügyén
– Mihályi Péter: Gyöngyöspata is fellázadt
– Richard Field: Szerelmeslevelek egy neonácihoz
– Mihancsik Zsófia: Újabb bírósági meghátrálás a vadrasszistákkal szembenHa tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!