rss      tw      fb
Keres

A budaörsi polgármester nyílt levele a köztársasági elnöknek – dokumentum

Tisztelt Elnök Úr!


Kétharmados parlamenti többségének birtokában a Fidesz-KDNP arra készül, hogy már az őszi önkormányzati választások előtt, törvénymódosításokkal döntse el a majdani voksolás eredményét. Sorozatban terjesztik be azokat a törvénymódosításokra vonatkozó javaslatokat, amelyek a jelenlegi feltételek megváltoztatásával, úgy alakítják át a választás szabályait, hogy azok a legerősebb pártnak kedvezzenek.

A Magyar Köztársaság Alkotmánya 2. § (3) bekezdése szerint: „Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.”

Ennek szellemében kötelességemnek érzem, hogy lassan húszéves polgármesteri tapasztalattal a hátam mögött, felhívjam a közvélemény figyelmét a fent említettek reális veszélyére, illetve az Ön segítségét kérjem. Azért választottam a nyílt levél formát, mert nagyon kevés az idő a cselekvésre. Jelen helyzetben pedig egyedül a köztársasági elnöknek van olyan hatásköre – előzetes alkotmánybírósági normakontroll kérése –, amely megfékezheti a hatalom kizárólagos birtoklására törekvő törvényalkotást.

Eddig négy törvény módosítására, illetve egy új megalkotására irányuló javaslat érinti az önkormányzatok megválasztását, illetve a majdani összetételüket:

– A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
– A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
– A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény
– A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
– A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény

Kezdetben úgy tűnt, hogy csak az önkormányzatok létszámának ésszerű csökkentése lesz a cél, és ezzel a politikai erők, valamint a közvélemény is egyetértett.

Időközben a parlamenti többséget adó Fidesz-KDNP újabb javaslatokkal állt elő.

Bevezetnék például, hogy a testületekbe kívülről delegált, a választásokon nem induló személyeket lehessen alpolgármesterré választani a polgármester javaslata alapján. Különösen aggályos, hogy a tervezet nem tartalmaz felső korlátot, vagyis akár tucatnyi alpolgármestere is lehet egy-egy önkormányzatnak. Igaz, hogy ezek az alpolgármesterek nem lennének tagjai a képviselő-testületeknek, ám teljes hatáskörben helyettesíthetnék a polgármestereket.

Ennél jóval aggályosabb, hogy a jelenlegi hetvenkettőről hatvan naposra csökkenhet az önkormányzati választások kampánya, de az ajánlószelvények gyűjtésére szánt idő is radikálisan, 9 napra redukálódna, ami Kósa Lajos Fideszes politikus szerint nehézségeket ugyan eredményezhet a jelölő szervezeteknek, illetve jelölteknek, de a "kellő társadalmi beágyazottsággal" rendelkező szervezeteknek semmiképpen sem okozhat gondot. Mindez a parlamenti vitában hangzott el, kételyt sem hagyva a felől, mi az előterjesztők szándéka.
A tízezer főnél nagyobb lélekszámú településeken, úgy alakítanák át a kompenzációs mandátumok kiosztását, hogy ez által teljesen aránytalanná válna az eddigi rendszer. Adott esetben, 30-50 százalék közötti körzetenkénti eredménnyel is 70 százalék feletti többségre tehet szert egy jelölő szervezet. Ezt egyfelől a listás képviselői helyek drasztikus csökkentésével, másfelől azzal a meghökkentő javaslattal érnék el, hogy nemcsak a mandátumot nem eredményező szavazatok alapján osztanák a listás helyeket, hanem ott is keletkezne töredék szavazat, ahol a leadott szavazatok több mint felét megkapja egy jelölt.

Mindez súlyosan sértené a „mindenki szavazata azonos értékű” elvet, hiszen a győztesre voksolók szavazatai kétszer hasznosulnának, mely tény alkotmányossági aggályokat is felvet.

Valamennyi tervezett módosítás hátterében ott húzódik a „győztes mindent visz” elvre való törekvés.

Teljesen nyilvánvaló, hogy ezek a módosítások kizárólag a nagy pártoknak kedveznek. Ezen belül is – jelenleg - főleg a Fidesz-KDNP-nek. Különösen súlyos az a veszély, hogy a kis pártok mellett a helyi civil szervezetek is teljesen kiszorulnak a képviselő-testületekből. Pedig a települési önkormányzatok munkáját éppen az könnyíti meg, ha a helyi érdekek és értékek minél differenciáltabban megjelennek a testületekben. Ezt kívánja a helyi demokrácia gyakorlása is.

Úgy tapasztaltam, hogy Elnök Úr, hivatali tisztségén túl is érzékeny a jelzett problémákra. Mindenki jól emlékszik, hogy Ön meghatározó alakja volt az 1989-es demokratikus átmenetnek, a nemzeti kerekasztal tárgyalásokon. Ugyanígy maradandót alkotott az Alkotmánybíróság elnökeként, de aktív szereplője volt a civil szektornak, a zöld mozgalmaknak, már a rendszerváltás előtt és után is.

Ezért bízom abban, hogy valamennyi jogi eszközét és tekintélyét latba veti majd, hogy megakadályozza a demokratikus helyi hatalomgyakorlás ellehetetlenítését.

Tisztelettel,
Wittinghoff Tamás
Budaörs város polgármestere


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!