rss      tw      fb
Keres

Demos-Political Capital: a Jobbik Facebook-követői euroszkeptikusabbak, pesszimistábbak és képzettebbek, mint az európai online radikálisok

MTI 2012. január 30., hétfő 17:15

A Jobbik Facebook-követőinek döntő többsége 30 évnél fiatalabb férfi, több mint egyötödüknek van főiskolai, egyetemi végzettsége és többségük euroszkeptikus - egyebek mellett ez derül ki a brit Demos - a Political Capital Institute közreműködésével - tavaly nyáron több mint 2200 Jobbik szimpatizáns Facebook-felhasználó online kérdőíves megkérdezésének hétfőn nyilvánosságra hozott eredményeiből.

Az eredmények megkérdőjelezik azon korábbi kutatások eredményeit, amelyek szerint a Jobbik támogatói többségükben az "átmenet vesztesei", azaz a hátrányos anyagi helyzetben lévő, munkanélküli és alacsony iskolázottságú rétegek lennének - olvasható az elemzésben.

A kutatás eredményei alapján a megkérdezettek pártkötődése alapvetően kulturális és ideológiai alapon áll, a gazdasági ösztönzők másodlagosak. Az elemzés szerint a Jobbik erősödésének csupán a gazdasági válság szükségszerű politikai következményeként való értelmezése hibásnak és leegyszerűsítőnek tűnik.

A kutatás szerint a Jobbik támogatóinak attitűdje és az őket foglalkoztató kérdések - a nyilvánvaló hasonlóságok ellenére is - jelentősen eltér más, nyugat-európai nacionalista és populista pártok támogatóiétól.

A felmérés szerint a Jobbik Facebook-követőinek 71 százalék férfi, 64 százalékuk pedig 30 év alatti. A csoport egy meghatározó hányada (22 %) rendelkezik főiskolai vagy egyetemi diplomával.

A Jobbik 30 év alatti Facebook-követői kisebb valószínűséggel munkanélküliek, mint az országos átlag. Többségük kifejezette aktív, előszeretettel vesz részt tüntetéseken, és szavaz a pártra, ugyanakkor formálisan nem tagja annak - áll az elemzés összegzésében.

A Jobbik Facebook-követői nagyobb valószínűséggel gondolják azt, hogy az erőszak igazolható, amennyiben jó eredményre vezet, mint a nyugat-európai populista pártok és mozgalmak Facebook-követői. Azonban azt a állítást, hogy "az erőszak igazolható", a megkérdezettek 41 százaléka visszautasította, és 39 százalékuk értett azzal egyet.

A megkérdezettek nagyobb valószínűséggel rendelkeznek negatív attitűdökkel az Európai Unióval szemben, mint a magyarok általában. A csoport tagjai a leggyakrabban (68 százalék) a "nemzeti és kulturális identitás elvesztésével" azonosították az Európai Uniót, míg ez a válasz a teljes lakosságban mindössze 5 százalékos gyakorisággal fordult elő.

A Jobbik Facebook-követői még a magyar lakosságban mért átlagnál is pesszimistábbnak bizonyultak saját személyes jövőjükkel, illetve az ország jövőjével kapcsolatban egyaránt. A csoport tagjait nyugtalanító két fő kérdés a romaintegráció és a bűnözés.

A válaszadók rendkívül kevéssé bíznak a fő társadalmi és politikai intézményekben, ideértve a kormányt, az Európai Uniót, a rendőrséget, az igazságszolgáltatást és a jogrendszert, illetve a médiát. Ugyanakkor a Jobbik Facebook-követőinek a többi emberbe vetett általános bizalomszintje némileg magasabb, mint az országos átlagé. 26 százalékuk gondolja úgy, hogy a többi emberben meg lehet bízni, szemben a teljes lakosságnál mért 21 százalékkal.

A kérdőívet kitöltők leggyakrabban nemzeti identitásuk védelmezését, a párt által képviselt értékekkel való azonosulást, illetve a politika főáramából való kiábrándulást nevezték meg a Jobbik támogatásának okaként.

A párt fiatal támogatói nagyobb gyakorisággal jelöltek meg romaellenes és antiszemita érzelmeket a párt a Facebookon való követésének indítékaként. A 16 és 20 év közötti korosztály egyötöde (20 százalék) nevezett meg romaellenes érzelmeket a Jobbik Facebook-csoportjához való csatlakozás okaként, míg ez az arány az 50 év feletti korosztályban mindössze 5 százalék volt.

A Jobbik online követőinek száma a Facebook felületén meghaladja a párt hivatalos tagságának mértékét. A párt hivatalos Facebook-oldalának 2012. január 30-án 39 ezer támogatója volt, míg a párt vezetőinek nyilatkozatai alapján a Jobbik összesen mintegy 13 ezres hivatalos tagsággal bír - zárul az elemzés.