rss      tw      fb
Keres

Orbán Viktor esete az alkotmánnyal


Az én fülemet is megütötte Orbán Viktor tegnapi (november 10.) önvallomása* a magyar alkotmányhoz való viszonyáról: „..az alkotmánnyal együtt kell élni, be is kell tartani (…) ez egy komoly dolog, az egy másik dolog, hogy nincs benne semmi, amit az ember a szívével érinthetne meg, vagy amit tisztelhetne benne. A mai magyar alkotmány egy technokrata szabályhalmaz…”– mondta egy könyvbemutatón. (Hiányzik az elejéről egy „veretes szöveg”,  tette hozzá, amelyből a nemzeti közösség tudhatja, hogy melyek azok az értékek, amelyek lelkesítik, amelyek megadják az önbecsülését.)

 

Bosszant a körmönfont pontatlanság, amelynek pontosan kicentizett közönsége van!

Mert lehet azt mondani, hogy ha meglesz a többségünk, alkotmányozni fogunk. Lehet azt is, hogy itt az ideje, hogy a rendszerváltás után teljesen új törvénybe foglaljuk az alkotmányt. De tegyük világossá: az alkotmány „nem tisztelése” a jelenlegi alkotmányos rendet nem tisztelők irányába tett gesztus. Orbán ezzel azt is érzékelteti, hogy nemcsak az alkotmány, hanem a jelenlegi alkotmányos rend az, amit átmenetinek tekint. Üzen azoknak is, akik régóta tekintik központi kérdésnek az alkotmányozást, beleértve akár az államforma megváltoztatását.

Végtelenül bornírt érv mindehhez, hogy egy alkotmány értékrendje a preambuluma alapján ítélhető meg, ezért preambulum nélkül az alkotmány nem érdemel tiszteletet, a benne foglalt alkotmányos alapjogok és a velük védett értékek dacára. Épp fordítva. Épp a leminősítően „technokratának”, illetve „szabályhalmaznak” nevezett normák és ezek rendszere testesíti meg az alkotmányos értékrendet, és biztosít neki védelmet, garanciákat. Paradox módon minél technokratább – értsd: precíz szakmaisággal megalkotott – normákból áll össze egy alkotmány, annál inkább igaz ez.

Ezt valószínűleg Orbán Viktor is pontosan tudja. A bevezető fontosságának és hiányának hangsúlyozása a szabályhalmaznak minősített alaptörvénnyel szemben értékítéletet is sugall, nem csupán a „technokrata” alkotmánnyal szemben – s időzzünk el egy pillanatra a szónál, kire és mire szokás alkalmazni manapság a technokrata jelzőt –, hanem azzal szemben is,  amit jelenleg itt és most kifejez, és azokkal szemben is, akik az alkotmány konzekvens betartására a jelenlegi ellenzékkel szemben hivatkozni szoktak.

Alkotmányunk értelmében  a Magyarország Köztársaság független, demokratikus jogállam. Az alkotmány következetes érvényesüléséhez mindenekelőtt sokkal több demokratára lenne szükség. Egy preambulum ezen nem segít. Orbán Viktor inkább az alkotmányon változtatna. Gombhoz a kabátot. Preambulumhoz az alkotmányos rendet?

Ő tesztel minket, mi bemérjük őt.

 

http://tv2.hu/Videok/2009-11-10-Orban_Viktor_nem_tiszteli_az_a