rss      tw      fb
Keres

Bolgár György interjúi a Galamusban - 2011. november 14.

Wildmann János író, teológus, közgazdász


Bolgár György: - Az elmúlt napokban egy érdekes hír vagy információ került fel egy Magyarországgal foglalkozó amerikai hírportálra, a Hungarian Spectrumra. Valaki beírt, illetve továbbított egy közleményt a clevelandi katolikus egyházmegyétől, amely arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy Magyarországon néhány éve pappá szenteltek és itt működik egy korábbi amerikai szeminaristájuk, akit még 1986-ban letartóztattak, mert kisfiúkat molesztált és el is ismerte a bűnösségét. Ám miután amerikai állampolgár és Magyarországon papként működik, lehetséges, hogy megkísérel ismét beutazni az Egyesült Államokba. Erre a veszélyre hívta fel a figyelmet az egyházmegye közleménye. Ebből az ember arra következtet, hogy ha az Egyesült Államokban tartanak egy ilyen fajta veszélytől, pedig az illető Magyarországon működik, akkor vajon a szegedi egyházmegye –  mert ott dolgozik az illető amerikai pap – nem tart-e ilyesmitől? Egyáltalán értesítik-e a különböző egyházi hatóságok egymást, mondjuk az amerikai ilyen esetben a magyart? Felhívja-e a figyelmet arra, hogy az illető múltjában mi történt, és hogy figyeljenek arra az emberre, akinek a múltjában mindez megtalálható. Miután Ön a pécsi egyházmegye múltjával és zűrös ügyeivel sokszor foglalkozott, gondoltam, Önt kérdezem meg erről.

Wildmann János: - Köszönöm szépen. Én úgy tudom, hogy ha egy szeminaristát vagy kispapjelöltet valamelyik más egyházmegye átvesz valahonnan, akkor kötelessége tájékozódni arról, hogy ki az illető, van-e valami a múltjában, ami figyelemreméltó, adott esetben kizárja a pappá szentelést. Ebben az esetben is meg kellett történnie ennek, és úgy tudom, hogy a szegedi egyházmegye megkérte Amerikából azokat az iratokat, illetve azokat a szükséges információkat, amelyek a papszenteléshez szükségesek voltak. Tudomásom szerint nem pontos az az információ, hogy ezt az illetőt, ezt az amerikai urat, akiről szó van, annak idején pedofília miatt marasztalták volna el. Ha jól tudom, akkor az eredeti, az Ön által is említett clevelandi egyházmegyei vagy püspöki körlevélben csak az szerepel, hogy a fiatalokkal kapcsolatos megbotránkoztató, erkölcsi magatartása miatt. Ez viszont sok mindent takarhat.

- Mondjuk nem mindegy, hogy milyen fajta viselkedés, nem megfelelő vagy botrányos vagy erkölcstelen viselkedés miatt vallotta magát bűnösnek. A pedofíliát valóban nem írja az egyházmegyei közlemény, de kisfiúk molesztálásának gyanújával tartóztatták le.

- Mivel én ezt nem tudom megítélni, csak arra tudok támaszkodni, amilyen információk nálam befutottak. Egyrészt nagyon régi, 1986-os dologról van szó.  A clevelandi, illetve az azt megelőző egyházmegye, az allentowni, ahol ez az esemény megtörtént, állítólag nem is molesztálás volt, hanem az akkor még teológushallgató kispap berúgott, és így vezetett. Állítólag ezt a szegedcsanádi egyházmegye püspöke is megerősítette, meg is kapták az amerikai egyházmegyétől, hogy egy részeg, illetve ittas állapotban történt vezetés lett volna a botránkozás oka. És mivel nyoma sem volt – mondja a püspök – annak, hogy itt bármifajta pedofília gyanúja felmerült volna az azóta eltelt húsz év alatt, úgy ítélték meg, hogy ez már nem lehet húsz évvel később kizáró ok. Amennyiben viszont tényleg igaz lenne a pedofília vádja, akkor természetesen azonnal eljárnának ellene.

- A mostani közleményben, amit néhány hónapja tett közzé a clevelandi egyházmegye, az van, hogy többszöri kísérlet. Lehet, hogy többször vezetett ittasan, ezt én nem tudom, de fiatalkorú fiúkkal szembeni többszöri kísérletet szó szerint idéz fel az egyházmegye. Azt sem tudom, hogy minek alapján, hogy ők látták-e az eredeti bűnügyi iratokat, de hogy emiatt figyelmeztetik az egyházmegye tagjait, ezért nyilvánvalóan kell hogy legyen valami, ha arra próbálják felhívni a figyelmet, hogy ez az ember, aki Magyarországon papként működik, beteheti a lábát az Egyesült Államokba, kedves híveink, tudjanak erről. Gondolja, hogy egy részeg vezetés miatt erre a lépésre szánná magát a clevelandi egyházmegye?

- Ezt így nem tudom megítélni. Az biztos, hogy ha csak arról van szó, hogy valamikor ittasan, fiatalokat megbotránkoztatva vezetett, az más elbírálás alá kellene, hogy essen, mint a pedofília.

- Ez biztos. Persze.

- Tehát ha az előző eset igaz, amint ezt a szegedi püspök személyesen tanúsítja, akkor azt gondolom, hogy itt nincs tennivaló. Amennyiben viszont tényleg igaz lenne az – amely forrást én egyébként nem tudtam eddig fellelni –, hogy pedofília gyanúja állt volna fenn, akkor azt gondolom, hogy nagyon sürgősen kellene a szegedi püspököt értesíteni. Mindenképpen meg kell tenni ezeket a szükséges lépéseket, ami jelen esetben nem lehetne más, mint az elbocsátás.

- Ön mostanában lépett érintkezésbe a szeged-csanádi püspökséggel?

- Pontosan emiatt az ügy miatt beszéltem vele.

- És ők már tudtak erről a figyelmeztetésről, amit a clevelandi egyházmegye bocsátott ki?

- Hogy pont erről tudtak-e, azt nem tudom, de annyit mondott a püspök úr, hogy kaptak Amerikából iratokat arra vonatkozóan, hogy problémás múlttal rendelkezik ez az amerikai állampolgár. A probléma pedig az ittas vezetés, illetve ezáltal a fiatalkorúaknak okozott megbotránkoztatás, ez szerepelt a kizárás okai között.

- Értem. De nem az volna a dolgok normális menete, hogy egy ilyen figyelmeztetés után – amiről nem tudom, hogy Szegeden tudnak-e, de most ez megtalálható a clevelandi egyházmegye honlapján, tehát megnézik – kapcsolatba lépnek a clevelandiekkel, hogy valami új jutott-e tudomásukra vagy van-e a birtokukban egyéb információ és ennek alapján járjanak el?

- Így van. Ez abszolút elvárható, sőt szinte kötelező lépés a püspökség részéről. Meg is fogják szerintem tenni, ha ezt az információt ők látják, olvassák, márpedig tudnak róla, az biztos, mert a püspök úr maga mondta nekem, hogy tudnak róla.

- És nyilván, ha valami új fejlemény történt Amerikában, ha ezt a figyelmeztetést kiadták, akkor itt is érdekük az, hogy tisztázzák a dolgot.

- Így van. Ez nem automatikusan jelenti azért azt, hogy el kell bocsátani, mert más az egyház és más a világi hatóságok előtti eljárás, de mindkettőnél a húsz év törli a bűnöket. Elvileg ma már nem lehetne felelősségre vonni. Viszont kínos lenne akkor is ez az egész eset.

- De mi a helyzet a pécsi üggyel vagy ügyekkel, amelyekben a rendőrség hosszabb ideje nyomoz? Történt valamilyen újabb fejlemény az elmúlt hónapokban?

- Sokatmondó hallgatás van Pécsett.

- Igen?

- Nem tudjuk mire vélni, nagyon bízunk benne, hogy a rendőrség végzi a munkáját. Azt sem tudjuk, hogy a kiemelt ügyekre vonatkozó szabályozás vonatkozik-e erre a több mint egy éve megtett feljelentésre, mert akkor lejárt volna már és vagy vádat kellett volna emelni vagy pedig ejteni a vádat. De mivel a törvény megalkotása előtt született meg a feljelentés, lehet, hogy nem vonatkozik rá az egyéves határidő. Nem tudjuk, pillanatnyilag annyit tudunk, hogy a rendőrség rengeteg tanút hallgatott meg, sok adatot gyűjtött és nem hivatalosan azt mondják, hogy bizony megállja majd a helyét egy vádemelés. Ez a nem hivatalos vélemény.

- Értem. És magában az egyházkerületben a hívek között vagy az egyházi tisztségviselők között, vagy a papok között érezni-e ennek bármilyen nyomát, hatását? Vagy az élet megy tovább, normálisan.

- Egyrészt az élet megy tovább normálisan, új püspök van, új lapot kezdtek.

- És ez megnyugtatta a híveket?

- Igen, viszont másrészt azért van egy kivárás. Mielőtt a hívek, illetve a papság talán valamiképpen nyilvánosan állást foglalna, megnyilvánulna, szeretnék kivárni a nyomozás eredményét, addig nagyon erős a visszafogottság, nem nyilatkozik lehetőleg senki, se pap, se civil. Különösen nem azok, akik valamit tudnak. Ezt arra vezetném vissza, hogy most mindenki szeretné tudni, hogy mivel végződik a rendőrségi nyomozás, hogy történik-e vádemelés vagy sem.Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!


Izsák Jenő karikatúrái