rss      tw      fb
Keres

Hosszú történet – két interjú a múltból

Bright Tal, a fotós azt a címet adta képének: It’s a long story. Hosszú történet, hogy mióta és miért küszködünk, pontosabban küszködnek sokan, felkészültségük, habitusuk, kultúrájuk hiányosságaiból adódóan – és pozíciójuknál fogva küszködtetnek másokat is – saját nemzeti történelmükkel és identitásukkal. Hosszú történet, hogy miért akarják egy lassan évszázados tragédiára építeni kortársaik önérzetét, önbecsülését, önazonosságát. Hosszú történet, hogy miért tartják a múlttal való szembenézésnek, a múlt feldolgozásának azt, ami a múlt uralmát eredményezi a jelen és a jövő felett. Hosszú történet, hogy miért vélik úgy, a más nemzetek feletti uralmi helyzet és érzület adja egy nemzet erejét. És az is hosszú történet, miért gyengék azok, akik intellektuális, erkölcsi és politikai ellensúlyát jelenthetnék ennek a tragikus – igen, tragikus – tévedésnek és ennek a méltatlan akarnokságnak.

Az is hosszú történet, hogy a magyar demokrácia rövid húsz évében miért lettek egyre erősebbek az akarnok küszködők, és egyre gyengébbek a problémamegoldók. Hogy miért a küszködő akarnokok fejlődése volt szerves, miért bontakozhattak ki újabb és újabb, egymást erősítő irányaik, miért uralhatták el a lelkeket és az elméket, és miért uralhatják el pillanatokon belül a demokrácia teljes intézményrendszerét.

A 2004. decemberi népszavazás a kettős állampolgárságról az egyik állomása volt ennek a szerves fejlődésnek, amely ma a Trianon-törvénynél és a kettős állampolgárságról szóló törvénynél tart, a maga mindent eluraló ideológiai-politikai hordalékával és szennyével, hamis és álságos szimbolikus gesztusaival együtt.

2004-ben még sokan próbáltak rendet vágni a fogalmi-erkölcsi káoszban. Ma alig néhányan. Akkor még nem látszott reménytelennek és hatástalannak az értelmes beszéd. Ma mintha annak látszana.

Ha másért nem, ennek a hat évvel ezelőtti reménytelibb állapotnak a mementójaként érdemes újraolvasni a két interjút Nádas Péterrel és Tamás Gáspár Miklóssal. Intellektuális és érzelmi vigaszként. Vagy a korszellemnek megfelelően csak úgy, egy másfajta múltba révedésként.


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!