rss      tw      fb
Keres

OGY - Köznevelési törvény: kötelezően választható etika- vagy hit- és erkölcsoktatást javasolnak kormánypárti képviselők

MTI 2011. november 22., kedd 14:56

Kötelezően választható etika- vagy hit- és erkölcsoktatás bevezetését javasolják az új köznevelési törvényhez benyújtott módosító javaslatukban fideszes és kereszténydemokrata képviselők.

Az Országgyűlés honlapján közzétett javaslat rögzíti, hogy az iskolában az etika tantárgy a kötelező tanórai foglalkozások része. A tanuló, illetve a szülő jogosult az etika tantárgy helyett az iskola által az egyházi jog személlyel való megállapodás alapján biztosított hit- és erkölcstanoktatást választani.

Az indítványt jegyző kormánypárti politikusok, köztük Kövér László, Lukács Tamás, Ékes Ilona, Lezsák Sándor, azzal indokolják a módosítást, hogy Magyarország megújulásának egyik fontos előfeltétele, hogy a jövő nemzedékek megfelelő erkölcsi alapokkal rendelkezzenek.

"A nevelés fontos eszköze és jelen módosító javaslat célja a kötelezően választható iskolai etika-vagy hit- és erkölcstanoktatás bevezetése" - írták.

Az etikaoktatást, illetve a hit - és erkölcstanoktatást az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve az óvodai életrendet figyelembe véve - a nyitvatartási időn belül, de nevelési időnek nem minősülő időkeretben -, az iskolában és kollégiumokban pedig oly módon kellene megszervezni, hogy az a kötelező tanórai foglalkozások rendjébe illeszkedjék.

Az indítvány kitér arra is, hogy az oktatásért felelős miniszter a kötelező etikaoktatás, valamint a hit - és erkölcstanoktatás részletes rendjét, az oktatás biztosításának feltételeit, így az oktatói, illetve tanári alkalmazás kritériumait - az egyházi jogi személlyel történő megállapodás alapján - rendeletben állapítaná meg.