rss      tw      fb
Keres

 

Fazekas Csabáról

Írások, elemzések a Galamusban:

 

A doktori disszertáció védése


„Nem irigylem a Semmelweis Egyetem doktori tanácsát: ha húsz éve a MOB-elnöknek nem volt illendő keresztbe tenni, akkor ma a ’nemzeti együttműködés rendszere’ legfőbb közjogi méltóságának pláne nem.”

Az egyetem fura ura


„A felsőoktatással kapcsolatos döntéseik arra utalnak, hogy pont fordítva gondolják, mint annak idején Széchenyi: szerintük a kiműveletlen emberfőkben rejlik a nemzet igazi hatalma.”

Futni, de hogyan


Sclerotic movement – flickr/mallix

„…megnevezte azt a két lehetséges módot, amely távozásra kényszerítheti: 1. ha szétesik alatta a – kizárólag személyére épülő – párt, 2. ha nemzetközi fórumok ezt kikényszerítik. Úgy látszik, e két lehetőségtől már maga is fél.”

Egyházügyi törvény: múlt, jelen, közeljövő


Startled Jesus – flickr/jellywatson

„A vallásszabadság ügyén esett folt már akkor is kitörölhetetlen, ha a vitathatatlanul egyházi tevékenységet folytató, a közjóért is cselekvő közösségek nevét a parlament hozzábiggyeszti a 14-es listához.”

A házityúk röpte


King of the World – flickr/ZeroOne

„2010 nem az összefogás, hanem a hatalmi diktátumokkal való rendszerépítés éve volt, 2011 valódi megújulás helyett az avíttság újjászületését hozta. 2012 a mostani történések fényében inkább a pofáraesés időszakát hozhatja.”

Az ellenzék ellenzékéről


New morning – flickr/alice

„A szélsőséges pártokkal való együttműködés gondolatát akkor is vissza kell utasítani, ha ennek az az ára, hogy kevesebben maradunk rendszer-ellenzékben, és tovább kell enni az oppozíció keserű kenyerét.”

Vae victis!


Vae victis – mobygames.com

„…pontosan ez a logika idézi a nagyjából 1947-es állapotokat tükröző kommunista gondolkodást: te nem az vagy, aki akarsz lenni és amiként viselkedsz, mert erről nem te döntesz, hanem ’a párt’.”

Nem fog menni


Dark abyss – flickr/Vinicius

„…a korábban gyakran emlegetett hasonlat most igazolódott be: a szakadék szélére sodródott országot csak egy pöccentés választotta el a zuhanástól, onnan kellett visszalépni.”

Kép-zavar

Fazekas Csaba


„A 19. század végi Magyarországon létezett egyfajta közmegegyezés a politikai, illetve szélesebb értelemben vett közvéleményben a magyar történelem megjelenített eseményeinek megítéléséről…”

Lesz-e fideszes „Rajk”?

Fazekas Csaba


Az októberi forradalom negyvenedik évfordulójára kiadott postabélyeg, elsőnapi bélyegzéssel – Википедия

„A fideszes hatalom megkezdte önnön történelmi legitimitásának kidolgozását is, így akarva-akaratlanul mítoszokat gyárt… A Balsai-féle, 2006-os eseményeket feldolgozó jelentésben a tévészékház felgyújtása, illetve az október 23-i tömegoszlatás már a Téli Palota ostromának mítoszaival kerül párhuzamba.”

Iskolában hogy tanítják?

Fazekas Csaba


Dezső vitéz önfeláldozása (Molnár József, 185) – spinnet.eu

„Miért pont a történelem ezekhez társítható tanulságait vélték leginkább alkalmasnak az iskolások számára? Mindkét személyiséghez köthető ugyanis a magyar történelemszemlélet egyik leggyakrabban felmerülő eleme, a heroikus elbukás gondolata.”

Nekünk Fidesz kell?

Fazekas Csaba


Hoody (Banksy – Stencil Art Street Battle, London, 2008) – flickr/paul adrian

„A Fidesz-szavazók jelentős része nemcsak megőrzi szavazási hajlandóságát, hanem hisz is abban, hogy nekünk Orbán és a rendszere kell – függetlenül attól, milyenek a személyes tapasztalatai.”

Gondolatok a készülő egyházügyi törvényről

Fazekas Csaba


Holy smokes – flickr/phooky

„És itt bizony kilóg a lóláb: az új törvényalkotás valódi szándéka nem elsősorban a ’bizniszegyházak’ kiszűrése, hanem sokkal inkább a történelmi egyházak privilegizált kategóriájának megalkotása.”

Rendszerstart

Fazekas Csaba


flickr/drspam

„Az egypárti rendszerre is igaz, hogy a hatalmi döntések előbb egy párt, majd ezt követően a párton belüli – az egyszemélyi vezető iránt lojális, egyre szűkülő – érdekcsoport kezébe csúsznak át.”

A búvópatak sodrása

Fazekas Csaba


Sitting on history (Bill Woodrow, 1997, British Library) – Wikipedia

„…az a kabinet, amely arrogánsan büszke a nemzeti hagyományok ápolásában betöltött, kizárólagos szerepére, s amely a korábbi kormányokat látens vagy nyílt hazafiatlansággal vádolta, kinyírja a történelem érettségit, legalábbis részben.”

A horgonylánc dilemmái

Fazekas Csaba


Anchor – flickr/Stew Dean

„Ha ugyanis az alkotmány kimondja, hogy a jog erejével védendő emberi élet a fogantatással kezdődik, akkor a terhességet megszakító anya, illetve orvos jogi értelemben gyilkosnak számít…”

Nagytakarítás

Fazekas Csaba


Shattered – flickr/Zsolt Vajda

 „Fidesz-oldalon fóbiává érett a hatalomvágy… Orbán úgy látja önmagát mint egy ostromlott vár parancsnokát, és úgy tűnik, ez a háborús logika visszafordíthatatlanul elhatalmasodott rajta.”